Despre noi

Cine suntem?

Şcoala Varlaam este o instituţie de învăţământ primar şi gimnazial în cadrul Fundaţiei Varlaam Mitropolitul, fondată în 2009 de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei. Urmărim o dezvoltare echilibrată a copiilor, călăuzindu-i pe fiecare dintre ei să-şi descopere drumul propriu şi să-şi împlinească vocaţia.

Viziune – Unde vrem să ajungem?

La Şcoala Varlaam, printr-o strategie educaţională care integrează atât modele de valoare din cultura românească, din cea internaţională cât şi descoperirile recente din domeniul neuroştiinţelor, creăm împreună cu părinţii şi comunitatea un mediu sănătos şi stimulativ în jurul copiilor noştri.

În acest mediu copiii vor fi încurajaţi să fie încrezători şi conştienţi de talentele lor, să înveţe să gândească independent şi să aibă iniţiativă, motivaţi să-şi maximizeze potenţialul, capabili să reacţioneze creativ şi adecvat la situaţii de viaţă diverse, să-i preţuiască pe cei din jur şi să se bucure de ceea ce au păstrând mereu o relaţie vie cu Dumnezeu.

Prin urmare, ne propunem să fim un centru de expertiză în educaţia preuniversitară, în formarea părinţilor şi a profesorilor din România secolului XXI, într-un spirit viu, ortodox.

Misiune – Cum ajungem acolo?

Îi îndrumăm pe copii în călătoria învăţării, în siguranţă, pe calea proprie:

  • Descoperind şi cultivându-le talentele
  • Dezvoltând armonios toate tipurile de inteligenţe pe etape de vârste: IA (Inteligenţă Academică) + EQ (Emoţională) + SQ (Spirituală)
  • Cultivând şi sporind bucuria cunoaşterii într-o atmosferă de comuniune şi nu de concurenţă sau de presiune exterioară

(IA + EQ + SQ) - Modelul nostru educaţional bazat pe dezvoltarea Inteligenţelor multiple 

 

Construim un parteneriat activ cu Familia şi Biserica

Dezvoltăm şi împărtăşim modele educaţionale şi de formare performante care susţin împlinirea personală şi profesională din perspectivă creştină prin:

  • servicii educaţionale preşcolare oferite la Grădiniţa Buna Vestire
  • servicii educaţionale şcolare oferite la Şcoala Varlaam Mitropolitul I-VIII
  • servicii de formare pentru părinţi, învăţători, educatori  şi profesori la Centrul de Formare, Cercetare şi Inovare al Fundaţiei Varlaam Mitropolitul

Valori - În ce credem?

  • Credinţă (în Dumnezeu şi în sensul spiritual al vieţii omului);
  • Excelenţă şi responsabilitate;
  • Iubire (dragostea de frumos, respect pentru om/diversitate, familie, adevăr);
  • Discernământ (gândire critică şi creativă, deschidere către cunoaştere)

Programa şcolară respectă Curriculum-ul Naţional pentru preșcolari și pentru clasele I-VIII. Curriculumul este avizat de Ministerul Educaţiei și adaptat în așa fel încât să ofere elevilor o perspectivă unitară şi coerentă asupra disciplinelor de studiu. Prin aceasta elevilor li se arată constant că ştiinţa, arta şi credinţa nu se contrazic între ele, ci se completează pentru a-L sluji pe Dumnezeu şi a-şi împlini vocaţia.

Sf. Mitropolit Varlaam (1632-1653)

A fost un cărturar de seamă, o minte luminată a vremurilor sale, care s-a remarcat printr-o activitate intensă de dezvoltare a culturii şi limbii româneşti. Printre cele mai de seamă iniţiative se numără înfiinţarea primei Tipografii din Moldova, unde a tipărit multe cărţi în limba română, printre care Cazania sau Carte românească de învăţătură(1643); de asemenea, a pus bazele primei Şcoli Superioare din Moldova (1640) la Mănăstirea Sf. Trei Ierarhi din Iaşi.

Viziunea îndrăzneaţă pentru vremurile sale ne-a inspirat în alegerea sa ca îndrumător al iniţiativei Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de a fonda o  Şcoală care să îi poarte numele.

Sf. Mitropolit Varlaam este sărbătorit de Biserica Ortodoxă la 30 august iar sfintele sale moaşte se află la Mănăstirea Secu din judeţul Neamţ.

DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei si Bucovinei | © 2012 scoalavarlaam.ro