Școala Primară

4 Aprilie 2016

... o poveste pe care copiii o rescriu în fiecare an și care ne arată pasiunile lor ...

14 Martie 2016

 ” Nu se poate afla nicăieri în vreo altă ţară cât Moldova de mică, natura împodobită cu asemenea locuri minunate ca aici.(…)Aici este Neamțul, cetate pe un deal înalt lângă apa cu acest nume, care din fire este așa de tare, încât poate să înfrunte cu mândrie orice atac ostil.”

19 Februarie 2015
Biblioteca Școlii Varlaam a fost gazdă pentru o nouă serie de întâlniri ale „Școlii Părinților” organizate pentru părinții elevilor clasei a III-a și a IV-a. Sesiunile de discuții și prezentări au avut loc în zilele de 17 și 18 februarie și au fost moderate de Simona Marinică, directorul școlii primare și Adrian Timofti, profesor de istorie la Gimnaziul Varlaam.
 
Tema abordată a fost  „Inteligențele multiple”, dupa modelul propus de Howard Gardner și adaptat conform metodei educaționale de la Școala Varlaam. Părinții au aflat caracteristicile fiecărei dimensiuni - IA (Inteligenţă Academică) + EQ (Emoţională) + SQ (Spirituală), cum le pot identifica mai ușor la copiii lor, care sunt indiciile inclinațiilor copiilor spre diferite tipuri de inteligențe, dar și felul în care acestea sunt dezvoltate la Școala Varlaam.
 
Ne-am bucurat să fim împreună cu părinți dornici de cunoaștere, iar atmosfera prietenoasă ne-a ajutat să creăm un cadru deschis în care ne-am simțit liberi să împărtășim cunoștințe, experiențe, și trăiri.
17 Februarie 2015

Cea de-a doua etapă a evaluărilor interne organizate la Școala Primară au început marți, 17 februarie, cu testarea la “Comunicare în limba română” iar pe 19 martie, elevii au avut de răspuns la întrebări din “Matematică și exploararea mediului” pentru clasele pregătitoare, I și a II-a, în timp ce elevii din clasele a III-a și a IV-a au rezolvat probleme de “Matematică”.  Evaluările interne sunt susținute de trei ori în decursul unui an școlar, fiind organizate la nivel de școală și au un grad de dificultate mai ridicat decât evaluările sumative. Acestea reprezintă un punct de reper în fișa de progres a fiecărui elev, ajutând cadrele didactice să stabilească progresul individual al acestuia, comparând datele înregistrate pe parcursul celor 5 ani de ciclu primar. Perioada anterioară acestora este dedicată evaluării, verificării și aprofundării cunoștintelor tocmai în vederea pregătirii pentru teste.

Le dorim mult success elevilor și așteptăm cu nerăbdare rezultatele!

Pagini

DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei si Bucovinei | © 2012 scoalavarlaam.ro