Strategie didactică

Obiectivele educaţionale ale Şcolii Varlaam Mitropolitul:

 • Formarea şi cultivarea personalităţii copilului într-un spirit unitar având la bază valorile creştin ortodoxe.
 • Dobândirea de către copii a unor competenţe de viaţă (ex. conştiinţa de sine, autocontrolul, motivaţia, empatia, aptitudini sociale) deoarece „inteligenţa academică” nu poate oferi singură o pregătire pentru înfruntarea cu problemele vieţii.
 • Dezvoltarea capacităţilor de analiză, gândire creativă şi de găsi soluţii la probleme.
 • Învăţarea are loc predominant prin formare de competenţe şi deprinderi practice. Lecţiile răspund în permanenţă la întrebarea “Şi la ce-mi foloseşte?"
 • Educarea spiritului de lucru în echipă şi a lidership-ului.
 • Conştientizarea si cultivarea bucuriei înnascute a copiilor de a descoperi şi de a învăţa, chiar şi din greşeli.

Principiile Şcolii Varlaam Mitropolitul:

 • În tot procesul educaţional copilul este considerat ca întreg (suflet, minte, trup).
 • Procesul de învăţământ este centrat pe copil. Educaţia este individualizată.
 • Copilul e învăţat să înveţe! Într-o societate aflată în continuă schimbare pregătim oameni care vor putea să înveţe toată viaţa.
 • Copilul învaţă prin descoperire! În parteneriat cu învăţătorul (care observă şi îndrumă) şi prin cooperare cu ceilalţi colegi. Interacţiunea cu mediul şi motivaţia explorării sunt cultivate de pedagog.
 • Evaluăm atitudini şi comportamente, nu doar cunoştinţe (inclusiv autoevaluare şi evaluarea colegilor).
 • Promovăm valorile şi comportamentele creştine.

Beneficiile Şcolii Varlaam Mitropolitul

La Şcoala noastră, copiii vor beneficia de un mediu prielnic în care vor acumula cunoştinţe noi, îşi vor descoperi şi dezvolta abilităţile individuale pentru conturarea unui om complet: o minte luminată şi un suflet curat într-un trup sănătos.
Oferta educaţională este constituită astfel încât elevii noştri:

1. Să înveţe să ştie

 • să aibă acces la cunoaştere folosind în mod autonom resurse şi strategii de învăţare
 • să-şi dezvolte un stil de lucru / învăţare propriu
 • să-şi îmbogăţească înţelegerea despre lume şi viaţă
 • sa fie motivaţi intrinsec să înveţe

2. Să înveţe să facă

 • să aplice creativ atitudini, abilităţi şi cunoştinţe
 • să rezolve sarcini de lucru din domenii diferite
 • să exploreze realitatea din perspective multiple
 • să-şi dezvolte spiritul de iniţiativă

3. Să înveţe să trăiască în comuniune

 • să fie în armonie cu sine, cu aproapele şi cu Dumnezeu
 • să cultive valorile familiei creştine
 • să dezvolte deprinderi de comunicare
 • să dezvolte competenţe de viaţă (conştiinţa de sine, autocontrolul, motivaţia, empatia, aptitudini sociale), fiind pregătiţi în confruntarea cu problemele vieţii
 • să se implice în voluntariat

4. Să înveţe să fie

 • să cunoască şi să aplice în viaţă valorile creştine
 • să se cunoască pe sine
 • să-şi dezvolte aptitudini fizice prin practicarea sportului
 • să-şi cultive dragostea pentru adevăr, bine şi frumos
DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei si Bucovinei | © 2012 scoalavarlaam.ro