Selecţie şi înscriere

Selecţie şi înscriere la Gimnaziu

Înscrie-te acum!

Aplicaţiile dumneavoastră la Şcoala noastră vor fi selectate după următoarele criterii:

 • Pentru părinţi:
 • Capacitatea şi disponibilitatea de implicare activă în parteneriatul cu Şcoala noastră, în formarea şi dezvoltarea copilului conform viziunii şi valorilor Şcolii Varlaam Mitropolitul;
 • Acurateţea Fişei de Înscriere.
 • Pentru copii:
 • Absolvirea claselor I-IV (Foaia Matricolă);
 • Dorinţa de a învăţa cu bucurie şi a se autodepăși;
 • Deschidere la valorile Școlii noastre.

Paşii procesului de înscriere şi selecţie:

 1. Completarea şi trimiterea Fişei de Înscriere la adresa vreau@scoalavarlaam.ro sau direct la sediul Şcolii Varlaam, strada Lascăr Catargi, nr 33.
 2. Interviu şi Discuţie cu Familia

    Important: interviul va avea loc cu ambii părinţi împreună cu copilul! Programările la interviu se vor face în ordinea înscrierilor.

    Obiectivele discuţiei cu Familia:

 • Clarificarea unor puncte din Fişa de Înscriere;
 • Cunoaşterea aşteptărilor Familiei privind educaţia copilului;
 • Clarificarea viziunii şi aşteptărilor Şcolii noastre de la copii şi părinţi;
 • Înţelegerea disponibilităţii de implicare activă a Familiei în procesul de formare al copilului.

     Răspunsul nostru îl veți primi în termen de 2 săptămâni de la data interviului.

 1. Taxa de înscriere: pentru asigurarea înscrierii copilului se vor achita 940 de lei care reprezintă:
 • 300 lei taxa de înscriere și selecție a aplicației (mai puțin absolvenții ciclului primar al Școlii "Varlaam Mitropolitul");
 • 640 lei avans la taxa de școlarizare pentru luna septembrie 2016 (astfel taxa de școlarizare pe luna septembrie va fi acoperită integral).

Important: întrega sumă de 890 de lei este nereturnabilă în cazul în care renunţați la înscrierea în anul școlar 2015-2016.

 1. Dosarul de înscriere va conţine următoarele:
 • Copie după Certificatul de naştere al copilului;
 • Copii după Cărţile de identitate ale părinţilor;
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie, care să demostreze că elevul este apt pentru şcolarizare;
 • Fişa medicală sau copie după carnetul de vaccinări;
 • 3 fotografii pentru carnetul de elev şi legitimaţie;
 • Foaia matricolă;
 • Cererea de transfer (dacă este cazul);
 • Contractul de Școlarizare semnat.

Taxa de şcolarizare

Pentru anul şcolar 2016-2017, septembrie-august (12 luni) taxa totală de școlarizare este de 7.680 lei, care poate fi achitată lunar 640 lei/ lună sau trimestrial 2.560 lei/ trimestru. 

Taxa include:

 • Procesul de școlarizare (program normal între orele 8:00-14:00 sau 8:00-13:00, conform Orarului propus);
 • Limba Engleză Intensiv - 4 ore/săptămână;
 • Limba Germană - 2 ore/săptămână;
 • Comunicare și dezvoltare personală – opțional specific Școlii noastre - 1 oră/săptămână;
 • Informatică - 2 ore/săptămână;
 • Dotări la standarde internaționale:
 • Laborator de Ştiinţe;
 • Laborator de Informatică;
 • Laborator de Istorie şi Geografie;
 • Laborator de muzică şi limbi străine;
 • Cabinet de Consiliere şi Dezvoltare Personală
 • Bibliotecă;
 • Săli multimedia;
 • Teren de sport.
 • Consiliere și orientare personală și profesională cu teste licențiate;
 • Școala Părinților – Ateliere de dezvoltare pentru părinții din fiecare clasă;
 • Maxim 20 de copii într-o clasă, pentru maximizarea procesului de învățare.

CLICK pentru mai multe detalii despre Orarul orientativ  și despre Echipa de profesori de la Gimnaziu.

Taxa NU include:

 • Manuale;
 • Uniforma şcolară;
 • Programul de consolidare şi aprofundare după ora 14:00;
 • Masa (sandwich-urile sau mâncarea caldă vor fi disponibile contra cost la Cafeteria Școlii).

 

DOXOLOGIA Media, Mitropolia Moldovei si Bucovinei | © 2012 scoalavarlaam.ro