Oferta educațională

Experiență de învățare personalizată

Elevii Liceului Varlaam pot alege între profilul de Filologie și Media și cel de Științe și Antreprenoriat. Experiența de învățare poate fi personalizată prin definirea individualizată a obiectivelor educaționale, prin participarea la activități practice de tip internship și implicarea în proiecte ale comunității.

Mentorat pentru carieră

Fiecare elev își alege un profesor mentor, care coordonează parcursul de învățare personalizat, fiind liantul dintre toți protagoniștii actului educațional. Profesorii mentori îi îndrumă pe elevi și urmăresc desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Folosirea cu sens a tehnologiei

Infrastructura informatică pentru o învățare modernă și eficientă este formată din Chromebook-urile fiecărui elev și profesor. Suportul de curs pentru fiecare lecție, temele și proiectele sunt gestionate cu ajutorul Google Classroom.

Orar

Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 Matematică Relgie Istorie Limba română Logică și argumentare
9:30 - 10:20 Chimie Limba Latină TIC Geografie TIC
10:30 - 11:20 Limba română Limba engleză Logică și argumentare Limba engleză Educație fizică
11:40 - 12:30 Istorie Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Pregătire cambridge Limba română
12:40 - 13:30 Educație vizuală/pictură Biologie Limba engleză Fizică Educație muzicală
14:10 - 15:00 Fizică Geografie Marile discursuri Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
15:10 - 16:00 MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT - grupa 1 Limba română Matematică Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 TIC Limba română TIC Limba engleză Informatică
9:30 - 10:20 Limba română Geografie Fizică Educație vizuală/pictură- Educație muzicală Limba română
10:30 - 11:20 Religie Chimie Educație fizică Biologie Logică și argumentare
11:40 - 12:30 Matematică Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Fizică Limba engleză
12:40 - 13:30 Matematică Chimie Matematică Limba română Fizică
14:10 - 15:00 Pregătire Cambridge Biologie Istorie Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare -grupa 1
15:10 - 16:00 MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 Matematică MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare -grupa1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 Chimie Limba latină Limba engleză Biologie Limba română
9:30 - 10:20 Limba engleză Religie Psihologie Limba română Psihologie
10:30 - 11:20 Istorie Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Fizică Geografie Fizică
11:40 - 12:30 Educație vizuală/pictură- Educație muzicală Geografie Istorie Istorie Educație fizică
12:40 - 13:30 Limba română Matematică Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba engleză Pregătire cambridge
14:10 - 15:00 Matematică Limba română Educație antreprenorială Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
15:10 - 16:00 TIC MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 Limba română Geografie Fizică Fizică Limba engleză
9:30 - 10:20 Matematică Limba română Educație fizică Informatică Fizică
10:30 - 11:20 Matematică Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba engleză Chimie Limba română
11:40 - 12:30 Religie Biologie Matematică Biologie Psihologie
12:40 - 13:30 Chimie Educație antreprenorială Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Educație vizuală/pictură- Educație muzicală Educație fizică
14:10 - 15:00 MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 Matematică TIC Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
15:10 - 16:00 MENTORAT/STUDIU/PROIECTE/INSTRUMENT-grupa 1 Pregătire cambridge Istorie Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 Limba engleză TIC Studiu individual Geografie Educație fizică
9:30 - 10:20 Religie Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Istorie Limba engleză
10:30 - 11:20 Educație artistică Limba latină Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Istoria comunismului Pregătire cambridge
11:40 - 12:30 Limba română Limba română Limba engleză Limba română Consiliere vocațională
12:40 - 13:30 Sociologie Geografie Economie Studiu individual Limba română
14:10 - 15:00 Literatură universală Limba latină Istorie Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
15:10 - 16:00 Studiu individual Științe Storytelling și oratorie Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
Luni Marți Miercuri Joi Vineri
8:30 - 9:20 Religie Biologie Studiu individual Istorie Studiu individual
9:30 - 10:20 Fizică Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba engleză Biologie Educație fizică
10:30 - 11:20 Pregătire cambridge Biologie Limba franceză (grupa 1)/Limba germană (grupa 2) Limba română TIC
11:40 - 12:30 Chimie Matematică Economie Chimie Fizică
12:40 - 13:30 Limba engleză Limba română Fizică Chimie Consiliere vocațională
14:10 - 15:00 Limba română TIC Matematică Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1
15:10 - 16:00 Matematică Geografie Studiu individual Opționale modulare - grupa 1 Opționale modulare - grupa 1

Calendar curent

Pași admitere

1

Înscriere online

Înscrie-te !

Vă rugăm să acordați timp pentru completarea formularului de înscriere, pentru a ne putea oferi date corecte și relevante pentru familia dumneavoastră!

Înscrierile pentru anul școlar 2022- 2023 sunt deschise. 

La înscriere se optează pentru un profil sau pentru ambele (Filologie și Media, Științe și Antreprenoriat). A doua opțiune este de rezervă și este luată în calcul dacă sunt locuri libere. 

Înscrierile pentru transferuri sunt permanente, doar pentru eventualele locuri libere, nedepășindu-se 16 elevi în fiecare clasă. Transferul în clasa a IX-a se face folosind criteriile de admitere, cele din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, vor folosi punctajul la un test la limba română, matematică/istorie), în locul punctajului la Evaluarea Națională. Punctajul la acest test trebuie să fie peste 70 de puncte.

2

Interviul

 • Perioada de interviuri începe cu două luni înainte de Evaluarea Națională și se încheie în ziua de vineri premergătoare Evaluării Naționale.
 • Interviul are loc la o dată și o oră agreată împreună cu părinții și elevul.
 • Interviul se derulează în două etape succesive:  

(a) prezentare (a unei pasiuni) susținută de către elev, folosind un suport tehnologic (10 minute) urmată de o discuție cu acesta (10 minute);

(b) discuție cu elevul și părinții acestuia (20 de minute). 

 • Interviul va fi organizat și coordonat de către o Comisie de Admitere. 
 • Punctajul maxim ce poate fi obținut la interviu este de 100 de puncte. Punctajul minim la interviu este de 70 de puncte. Dacă elevul obține mai puțin de 70 de puncte, acesta va fi declarat respins indiferent de media obținută la Evaluarea Națională.
 • Criteriile de evaluare pe baza cărora se acordă punctajul pentru etapa de interviu sunt următoarele:

(a) coerență și argumentarea ideilor și răspunsurilor (gândire critică) (20 puncte); 

(b) curiozitate și imaginație (20 puncte); 

(c) grad de motivație pentru pasiunea prezentată (25 puncte); 

(d) parteneriat familie-școală (15 puncte); 

(e) motivația elevului pentru a urma Liceul Varlaam (20 puncte). 

 • Punctajul la interviu se comunică a doua zi după susținere.
 • Punctajul obținut la interviu nu poate fi contestat, iar proba nu poate fi reluată.
 • Taxa de admitere – 300 lei taxa de înscriere (părinții cu al doilea copil înscris la Școala Varlaam Mitropolitul beneficiază de o reducere de 50% pentru această taxă) + 700 lei taxa de școlarizare, se achită în 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de școlarizare.

Rezultatul admiterii

 • Rezultatul final se comunică în ziua ulterioară anunțării rezultatelor finale la Evaluarea Națională.
 • Media minimă la Evaluarea Națională pentru admiterea la Liceul Varlaam este 7 (70 de puncte).
 • Locurile anunțate (32) se ocupă în ordinea punctajelor, ținând cont de prima opțiune.
 • Rezultatul final este obținut din punctajul de la interviu (50%) și media dintre notele la limba română și matematică exprimate în puncte (50%) – de ex. nota 9,20 înseamnă 92 de puncte. 
 • În cazul în care doi candidați au punctaje de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 

(a) punctajul la interviu; 

(b) media generală obținută la Evaluarea Națională; 

(c) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; 

(d) nota obținută la proba de Limba și Literatura româna din cadrul Evaluării Naționale; 

(e) nota obținută la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale.

 • Elevii admiși nu se mai înscriu în repartiția computerizată. Candidații declarați respinși pot participa la admiterea computerizată.
3

Dosarul de înscriere

 •  copie certificat de naștere elev
 •  copie CI elev
 •  copii CI părinți
 •  copie după certificatul de căsătorie/ hotărârea sau certificatul de divorț
 •  adeverință cu notele la Evaluarea Națională și copie după diploma de la Evaluarea Națională
 •  foaia matricolă (dacă nu a absolvit la Școala Varlaam)
 •  adeverință medicală
 •  fișa medicală sau copie după carnetul de vaccinări
 •  3 fotografii tip pașaport
 • contractul de școlarizare semnat în dublu exemplar 
4

Contract

Taxa anuala: 14.400 lei/an.

Pentru al doilea copil înscris la Școala Gimnazială Varlaam Mitropolitul, părinții beneficiază de 15% reducere la taxa de școlarizare anuală.

Masa: 23 lei pe zi.

Taxa de admitere – pentru asigurarea înscrierii copilului se va achita suma de 1000 de lei care reprezintă:

 • 300 lei taxa de înscriere și selecție a aplicației (părinții cu al doilea copil înscris la Școala Varlaam Mitropolitul beneficiază de o reducere de 50% pentru această taxă);
 • 700 lei avans la taxa de școlarizare anuală;

Întreaga sumă de 1000 de lei este nereturnabilă în cazul în care renunțați ulterior la înscriere.

Contact

Scrie-ne un mesaj