Oferta educațională

Experiență de învățare personalizată

Elevii Liceului Varlaam pot alege între profilul de Filologie și Media și cel de Științe și Antreprenoriat. Experiența de învățare poate fi personalizată prin definirea individualizată a obiectivelor educaționale, prin participarea la activități practice de tip internship și implicarea în proiecte ale comunității.

Mentorat pentru carieră

Fiecare elev își alege un profesor mentor, care coordonează parcursul de învățare personalizat, fiind liantul dintre toți protagoniștii actului educațional. Profesorii mentori îi îndrumă pe elevi și urmăresc desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Folosirea cu sens a tehnologiei

Infrastructura informatică pentru o învățare modernă și eficientă este formată din Chromebook-urile fiecărui elev și profesor. Suportul de curs pentru fiecare lecție, temele și proiectele sunt gestionate cu ajutorul Google Classroom.

Pași admitere

1

Înscriere online

Înscrie-te !

Vă rugăm să acordați timp pentru completarea formularului de înscriere (înscrierele se fac doar online), pentru a ne putea oferi date corecte și relevante pentru familia dumneavoastră!

Înscrierile pentru anul școlar 2024 – 2025 sunt deschise. 

Înscrierile se termină în ziua de joi premergătoare Evaluării Naționale. Aplicațiile ulterioare termenului precizat sunt luate în calcul în limita locurilor disponibile  (caz în care se organizează o nouă sesiune de admitere care se finalizează pe 10 septembrie).

La înscriere se optează pentru un profil sau pentru ambele (Filologie și Media, Științe și Antreprenoriat). A doua opțiune este de rezervă și este luată în calcul dacă sunt locuri libere. 

Înscrierile pentru transferuri sunt permanente, doar pentru eventualele locuri libere, nedepășindu-se 17 elevi în fiecare clasă. Transferul în clasa a IX-a se face folosind criteriile de admitere, cele din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a, vor folosi punctajul la un test la limba română, matematică/istorie), în locul punctajului la Evaluarea Națională. Punctajul la acest test trebuie să fie peste 70 de puncte.

În urma completări chestionarului, veți primi o confimare a completări formularului de înscriere pe adresa dumneavoastră de email.

2

Selecție

 • Perioada de interviuri începe cu două luni înainte de Evaluarea Națională și se încheie în ziua de vineri premergătoare Evaluării Naționale.
 • Interviul are loc la o dată și o oră agreată împreună cu părinții și elevul.
 • Interviul se derulează în două etape succesive:

(a) prezentare (a unei pasiuni) susținută de către elev, folosind un suport tehnologic (10 minute) urmată de o discuție cu acesta (10 minute);
(b) discuție cu elevul și părinții acestuia (20 de minute).

 • Interviul va fi organizat și coordonat de către o Comisie de Admitere.
 • Punctajul maxim ce poate fi obținut la interviu este de 100 de puncte. Punctajul minim la interviu este de 70 de puncte. Dacă elevul obține mai puțin de 70 de puncte, acesta va fi declarat respins indiferent de media obținută la Evaluarea Națională.
 • Criteriile de evaluare pe baza cărora se acordă punctajul pentru etapa de interviu sunt următoarele:

 (a) coerență și argumentarea ideilor și răspunsurilor (gândire critică) (20 puncte);
(b) curiozitate și imaginație (20 puncte);
(c) grad de motivație pentru pasiunea prezentată (25 puncte);
(d) parteneriat familie-școală (15 puncte);
(e) motivația elevului pentru a urma Liceul Varlaam (20 puncte).

 • Punctajul la interviu se comunică a doua zi după susținere.
 • Punctajul obținut la interviu nu poate fi contestat, iar proba nu poate fi reluată.
 • Taxa de admitere – 300 lei taxa de înscriere (părinții cu al doilea copil înscris la Școala Varlaam Mitropolitul beneficiază de o reducere de 50% pentru această taxă) + 700 lei taxa de școlarizare, se achită în 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de școlarizare (plătită doar de către cei admiși).

Punctajul de admitere se calculează astfel:

 • Media între punctajele de la interviu și Evaluarea Națională (între 70 și 100 de puncte);
 • Până la 20 de puncte adăugate la media dintre cele două punctaje pentru elevi din Gimnaziu Varlaam, pentru buna integrare, respectarea principiilor, regulilor și procedurile scolii, implicarea în evenimente și proiecte.

Rezultatul final se comunică în ziua ulterioară anunțări rezultatelor finale la Evaluarea Națională.

Media minimă la Evaluarea Națională pentru admiterea la Liceul Varlaam este 7 (70 de puncte).

Locurile anunțate (34) se ocupă în ordinea punctajelor, ținând cont de prima opțiune.

În cazul în care doi candidați au punctaje de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

1. Punctajul la interviu;

2. Media generală obținută la Evaluarea Națională;

3. Media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

4. Nota obținută la Limba și Literatura Română din cadrul Evaluării Naționale;

5. Nota obținută la Matematică din cadrul Evaluării Naționale.

 

Elevii admiși nu se mai înscriu în repartiția computerizată. Candidații declarați respinși pot participa la admiterea computerizată.

3

Dosarul de înscriere

 •  copie certificat de naștere elev
 •  copie CI elev
 •  copii CI părinți
 •  copie după certificatul de căsătorie/ hotărârea sau certificatul de divorț
 •  adeverință cu notele la Evaluarea Națională și copie după diploma de la Evaluarea Națională
 •  foaia matricolă (dacă nu a absolvit la Școala Varlaam)
 •  adeverință medicală
 •  fișa medicală sau copie după carnetul de vaccinări
 •  3 fotografii tip pașaport
 • contractul de școlarizare semnat în dublu exemplar 
4

Contract

Taxa anuala: 20.160 lei/an.

Pentru al doilea copil înscris la Școala Gimnazială Varlaam Mitropolitul, părinții beneficiază de 15% reducere la taxa de școlarizare anuală.

Masa: 31 lei pe zi.

Taxa de admitere – pentru asigurarea înscrierii copilului se va achita suma de 1000 de lei care reprezintă:

 • 300 lei taxa de înscriere și selecție a aplicației (părinții cu al doilea copil înscris la Școala Varlaam Mitropolitul beneficiază de o reducere de 50% pentru această taxă);
 • 700 lei avans la taxa de școlarizare anuală;

Întreaga sumă de 1000 de lei este nereturnabilă în cazul în care renunțați ulterior la înscriere.

Contact

Scrie-ne un mesaj