Noutăți

Înapoi la toate articolele

Depuneri cereri vizualizare lucrări Evaluarea Națională 2023

În perioada 6 -7 iulie, la secretariatul școlii noastre, puteți depune cerere pentru vizualizarea lucrărilor de la EN, astfel: 6 iulie: 8.00-14.00 și 7 iulie: 8.00-12.00 (la depunerea cererii vor fi prezenți elevul și unul dintre părinți – ambii vor prezenta actul de identitate)

În perioada 19-25 iulie va avea loc vizualizarea lucrărilor de către solicitanți conform procedurii și a programului care va fi anunțat ulterior de către ISJ Iași.

NOTA:
Conform 0rdinului ME nr. 5241/2022 – Art. 14

(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Noutăți

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Contestații Evaluarea Națională 2023

  1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2023 pot depune contestații în zilele de 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 29 iunie 2023 (în intervalul orar 8.00 – 12.00), la secretariatul Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” (candidații vor fi însoțiți de părintele/reprezentantul legal). În cazuri excepționale cererea poate fi transmisă prin mijloace electronice, la adresa de email: secretariat@scoalavarlaam.ro(se accept doar varianta scanată color a documentelor, nu fotografii).
  2. Cererea-tip se găsește la secretariat și pe site-ul liceului (Link cerere contestație). Conform acesteia, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
  3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
  4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate a elevului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

*** Pentru informații referitoare la depunerea contestațiilor puteți apela nr: 0739.676.406.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

BACALAUREAT 2023 – probe scrise

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, vor avea loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, după următorul program:

 

Luni, 26 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ea) Limba și literatura română

 

Marți, 27 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ec) Proba obligatorie a profilului

 

Miercuri, 28 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ed) Proba la alegere a profilului

 

Accesul elevilor în săli se face pe baza unui act de identitate (carte de identitate/carnet de elev vizat ) în intervalul 7.30-8.30, pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

 

Sălile în care se susțin probele sunt situate în Corp A (clădirea nouă a Colegiului Național “Mihai Eminescu”).

 

Repartizarea elevilor în săli se afișează la avizierul școlii.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Evaluare Națională 2022

Evaluarea Națională se desfășoară în următoarele zile:

  • Marți, 14 iunie, la Limba și literatura română;
  • Joi, 16 iunie, la Matematică

În cele două zile de examen, elevii sunt așteptați la școală, în intervalul 7:30-8:30, având la ei un act de identitate (carnet de note vizat/ carte identitate).

Intrarea în școală se va face pe la fosta recepție.

Sala de bagaje este la parter, la sala de mese (lângă secretariat).

Repartizarea elevilor se afișează pe site-ul școlii, în Meniu, secțiunea Noutăți, Evaluare Națională 2022, cu 24 de ore înainte de susținerea probelor.

 

 

 

 

OME nr. 5149 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2021/Ordin%205.149_2021%20EN%20VIII_2022.pdf

Extras din OME nr. 5149 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1_4SEElz9lNZR17mQL_gPrPeEj56J8Ow1/view?usp=sharing

Extras din OME nr. 5149 din 30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2021-2022

https://drive.google.com/file/d/1EIazozA_kfgUbbLMHllyAm0E6vYZ78h4/view?usp=sharing

 

 

 

Repartizarea în săli

Sala de examen 1:

https://drive.google.com/file/d/1gZ8BOWJkxy4qK7Np-n6AVFQynQaMqrq7/view?usp=sharing

Sala de examen 2:

https://drive.google.com/file/d/1Mp702UDM2Sf2bYHViINoVTbg47t-uGsh/view?usp=sharing

Contact

Scrie-ne un mesaj