Noutăți

Înapoi la toate articolele

CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2024

  1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2024 pot depune contestații în zilele de 3 iulie 2024 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 4 iulie 2024 (în intervalul orar 8.00 – 12.00), la secretariatul Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” (elevii vor fi însoțiți de părintele/reprezentantul legal).
  2. Cererea-tip se găsește la secretariat și pe site-ul liceului (link cerere). Conform acesteia, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Vă recomandăm să veniți la Secretariat și să completăm cererea împreună.
  3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
  4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate a elevului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

*** Pentru informații referitoare la depunerea contestațiilor puteți apela nr: 0739.676.406.

*** În cazuri excepționale cererea poate fi transmisă prin mijloace electronice, la adresa de email: secretariat@scoalavarlaam.ro (se acceptă doar varianta scanată color a documentelor, nu foto). Pentru aceste situații este important să ne sunați: 0739.676.406 pentru a ne asigura că este totul completat, conform procedurilor Ministerului Educației și indicațiilor ISJ Iași.

 

 

 

Contact

Scrie-ne un mesaj