Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. (20 de puncte ) COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru a completa fiecare enunț, încercuiește varianta care ți se pare cea mai potrivită:

Micul Prinț și prețioasele sale lecții de viață

1. Privește dincolo de…

 1. oglindă
 2. aparențe
 3. fereastră
 4. pădure

 

*Indiciu:

În imaginea care reprezintă un șarpe boa digerând un elefant, toți oamenii mari au văzut o pălărie. Simțindu-se învins, autorul abandonează „o carieră promițătoare de artist” – din simplul motiv că adulții nu vor să vadă sau să simtă în profunzime.

 

 

2. Nu fi prea … cu tine însuți

 1. serios
 2. bun
 3. blând
 4. neatent

*Indiciu:

Micul prinț întâlnește un om de afaceri care numără toate stelele din galaxie, ca să poată fi ale sale. „Sunt ale mele. Le număr şi le tot număr. Este o treabă grea. Dar sunt o persoană serioasă”. Dar faptul că este prea serios i-a oferit o viață monotonă, singuratică, în care nu apreciază frumusețea stelelor care îi aparțin.

 

 

 

 3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

 1. copii
 2. părinți
 3. bunici
 4. ceilalți

*Indiciu:

Pe prima planetă pe care o vizitează, micul prinț întâlnește un rege care deține întreaga populație de pe planetă şi care pretinde că domnește peste tot. Deşi micul prinț nu poate pricepe ce face el cu adevărat, regele îl învață pe erou că este mult mai dificil să te judeci pe tine însuți.

 

 

 

 

 

4. Urmează-ți instinctul şi…

 1. scrie
 2. explorează
 3. citește
 4. odihnește-te

 

*Indiciu:

Când micul prinț se întâlnește cu geograful care refuză să-şi exploreze lumea sa proprie pentru că este prea ocupat cu cercetarea ținuturilor îndepărtate, învățăm că este mult mai ușor să-ți dorești să explorezi cu totul alte locuri şi de fapt să nu ajungi nicăieri.

 

    

 

 

 

 II. (30 de puncte) LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

Dacă v-am povestit aceste amănunte cu privire la asteroidul B-612 şi dacă v-am destăinuit numărul lui, am făcut-o din pricina oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. (…)

Firește că nouă, celor care știu ce-nseamnă viața, puțin ne pasă de cifre! Mi-ar fi plăcut şi mie să încep această povestire în felul basmelor. Mi-ar fi plăcut să spun așa:

„A fost odată un mic prinț, care trăia pe o planetă doar cu puțin mai mare decât el şi care simțea nevoia unui prieten…” Astfel, acelora ce știu ce-nseamnă viața, totul le-ar fi apărut cu mult mai plin de adevăr.

Căci mie nu-mi place să-mi citească nimeni cartea în chip ușuratic. O mare amărăciune mă cuprinde în timp ce povestesc aceste amintiri. Sunt șase ani de când prietenul meu, luându-şi oaia, a plecat. Dacă încerc să-l zugrăvesc aici, e pentru că nu vreau să-l uit. E lucru trist să uiți un prieten.

Nu oricine a avut un prieten. Şi s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari, care nu se mai gândesc decât la cifre. Așa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o cutie cu vopsele şi creioane. E greu, la vârsta mea, să te ocupi de desenat, când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară de un șarpe boa întreg şi de un șarpe boa spintecat, pe când aveai șase ani! Voi căuta, firește, să fac portretele cele mai asemănătoare cu putință. Nu sunt însă tocmai sigur că voi izbuti. Câte un desen mai treacă-meargă, un altul însă nu mai seamănă defel. Mai greșesc câte puțin şi când e vorba despre înălțime. Aici, micul prinț e prea mare. Colo, e prea mic. Șovăi, de asemenea, când ajung la culoarea veșmintelor sale. Şi atunci bâjbâi când așa, când altminteri, când mai bine, când mai rău. Voi mai greși, apoi, în privința unor amănunte mai de seamă. Dar asta trebuie să mi-o iertați. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Credea, poate, că-i semăn. Eu  însă, din nefericire, nu sunt în stare să deslușesc oile prin scândura lăzilor. Poate sunt întrucâtva asemeni oamenilor mari. Trebuie să fi îmbătrânit şi eu.

(Antoine de Saint-Exupery, Micul prinţ)

 

 1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

amărăciune= ________________________,

zugrăvesc= ________________________,

șovăi= ___________________________,

amănunte= _______________________.    10 p.

 

 1. Explică, în 5-7 rânduri, de ce se temea povestitorul. 8 p.

 

 1. Pornind de la fragmentul de mai sus, scrie un text de 12-18 rânduri despre prietenie (o povestire/ o întâmplare etc.) În realizarea compunerii vei îmbina narațiunea și dialogul. Propune un titlu sugestiv pentru compunerea ta. 12 p.

 

III.(30 de puncte) MATEMATICĂ

 

 1. Micul Prinț a vrut să deseneze un șarpe boa și a cumpărat o cutie cu 3600 de creioane. Văzând cât de multe creioane are, a început să se gândească la o problemă asemenea oamenilor mari. A păstrat o treime din creioane pentru el, a dat unui prieten o parte, iar restul de 700 le-a așezat în cutii în care încap câte 50 de creioane. Câte creioane a oferit prietenului său și câte cutii a folosit pentru cele 700 de creioane? (15 p.)
 2. Micul Prinț obișnuiește să-și mute casa de pe un asteroid pe altul. Asteroizii se numesc B612, C721, B830. El știe că după primii trei asteroizi pe care a trăit, mai sunt și alți asteroizi. Aflați următorii trei asteroizi pe care și-a mutat casa Micul Prinț. (15 p.)

 

 IV.(10 puncte) ISTORIE

Venit de pe asteroidul B612, Micul Prinț s-a mirat de modul de organizare a oamenilor și de lucrurile din trecutul omenirii pe care le tot auzea. Ajută-l să-și completeze informațiile despre istoria locurilor pe care le descoperea, completând răspunsul corect :  (10 puncte: 5 x 2 p.)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut;
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne;
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică;
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu;
 5. o realizare a unei personalități istorice.

        

 V. (10 puncte) GEOGRAFIE

Ajută-l pe Micul Prinț să călătorească!

1. România este o țară situată pe continentul:……………………………….                             (3 p.)

2. Cu ce țări face graniță România la NORD și la SUD-VEST? Alege varianta corectă. (3 p.)

a. Ungaria și Serbia;

b. Ucraina și Serbia;

c. Bulgaria și Ungaria.

3. Care sunt cele patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc?                          (4p.)

 

VI. (10 puncte) RELIGIE

1. Completează afirmațiile cu unul din termenii dați: rugăciune, icoană, iubire

 1. Prietenia adevărată se întemeiază pe …………
 2. Atunci când un prieten este departe și nu știi cum să îl găsești, poți păstra legătura sufletească cu el prin ……….
 3. Portretul unui sfânt se numește……

2. Porunca iubirii:

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta”… „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Marcu 12, 30-31)

a.Numește o faptă pe care tu o faci din iubire față de Dumnezeu și o alta pe care o faci din iubire pentru aproapele tău.

b.Dacă Micul Prinț ar fi prietenul tău, ce ai vrea să faci pentru a-l bucura.

 

VII. (10 puncte) LIMBA ENGLEZĂ

1.Read the text below:

“Good morning,” the little prince responded politely. “Who are you?…”You are very pretty to look at.”

“I am a fox,” said the fox.

“Come and play with me,” proposed the little prince. “I am so unhappy.”

“I cannot play with you,” the fox said.

Write Yes or No:

The little prince asked the fox: “Who are you?”  _____________

The fox is very pretty.                                           _____________

The little prince is very happy.                              _____________

The fox wants to play with the prince.                  _____________

 

2. Read the text and answer the question:

“Goodbye,” he said. “Goodbye,” said the fox. “And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

What is the secret the prince is talking about?_______________________

What is invisible to the eye?___________________________________

 

3. Choose the correct item (a, b or c):

A. The boy …….. a hat now:

a) draws b) is drawing c) draw

B. There aren’t ……. stars in the sky at the moment:

a) any b) some c) no

C. ………. the prince like flowers?

a) do b) does c) don’t

D. The man …….. stars every day.

a) collecting b) collect c) collects

E. The fox ……. got any friends.

a) haven’t b) hasn’t c) has

 

 

 • Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Contact

Scrie-ne un mesaj