Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Barem Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (5×4 p.=20 de puncte)

1.Privește dincolo de…

a. oglindă

b. aparențe

c. fereastră

d. pădure

2. Nu fi prea … cu tine însuți:

a. serios

b. bun

c. blând

d. neatent

3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

a. copii

b. părinți

c. bunici

d. ceilalți

4. Urmează-ți instinctul şi…

a. scrie

b. explorează

c. citește

d. odihnește-te

 

II. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ30 puncte:

1. a) 10 puncte (2,5 puncte – pentru fiecare sinonim corect, 0 puncte – încercare de răspuns)

amărăciune = mâhnire, tristețe etc.

zugrăvesc = descriu, prezint etc.

șovăi = ezit, oscilez etc.

amănunte = detalii etc.

2. b) 8 puncte

8 p. pentru formularea motivului;

4 p. pentru formularea parțială a motivului;

2 p. pentru încercarea de formulare a ideii.

c) 12 puncte

Conținut (9 puncte)

– relatarea întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 5 p. / cu respectarea parțială a succesiunii logice a faptelor – 2 p. / fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 1 p.

– respectarea structurii unei compuneri. 2 p. / respectarea parțială 1 p.

– propunerea unui titlu creativ 1 p.

– adecvarea conținutului la cerință 1 p.

Redactare (3 puncte)

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului 1 p.                                                                                                                                                                                                                     

– respectarea regulilor de ortografie și de punctuație. 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de rânduri 1 p.

 

III. MATEMATICĂ (30 puncte)

1) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: aflăm câte creioane a păstrat Micul Prinț pentru el: 3600 : 3 = 1200 creioane;   5 p.

pas 2: aflăm câte creioane a dat prietenului: 3600 – (1200 + 700) = 3600 – 1900=1700;   5 p.

pas 3: aflăm câte cutii a folosit Micul Prinț: 700 : 50 = 14 cutii.   5 p.

2) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: calcularea pasului: 721 – 612 = 109 (3 p.)

pas 2: identificarea următorilor 3 asteroizi (3 x 4p. = 12 p.)

 

IV. ISTORIE (10 puncte)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut: romanii, turcii/ otomanii, perșii                  2 puncte
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne: America, Capul Bunei Speranțe 2 puncte
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică: legenda întemeierii Mănăstirii Putna, Pașa Hassan 2 puncte
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu: Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân 2 puncte
 5. o realizare a unei personalități istorice: victoria de la Vaslui, ctitorirea mănăstirii Curtea de Argeș           2 puncte

 

V. GEOGRAFIE (10 puncte)

 • Formularea răspunsului corect: European/ Europa; 3 puncte
 • Alegerea variantei corecte: Ucraina și Serbia; 3 puncte

3) Numirea celor patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc: munți, câmpii, podișuri, dealuri  4 puncte; câte un punct pentru fiecare formă: 4 x 1p.

 

VI. RELIGIE (10 puncte)

1. Se acordă 3 puncte, câte 1punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

iubire

rugăciune

icoană

2. Se acordă 3 puncte câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre cele două exemple de fapte bune

3. Se acordă 4 puncte pentru precizarea unei fapte/gest care să aducă bucurie

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ (10 puncte)

1. Write Yes or No:

 1. YES 1p
 2. YES 1p
 3. NO 1p
 4. NO 1p

2. Read the text and answer the question

It is only with the heart that one can see rightly 0,5 p

What is essential. 0,5 p

3.  Choose the correct item (a, b or c):

1) b ) is drawing 1p 

2) a) any 1p

3)   b) does              1p

4)   c) collects         1p

5)   b) hasn’t           1p

 

10 puncte din oficiu

Total: 130 de puncte

Contact

Scrie-ne un mesaj