Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria Cunoașterii – Barem Proba Scrisă, Ediția a VIII-a, 29 februarie

I. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ30 puncte

a) Identificarea corectă a sinonimelor: 2 puncte x 4 = 8 puncte

(exemplu: desăvârșită – totală, deplină; lăcașul – casa; înlătură – elimină; necăji – supăra)

b) Precizarea rolului copilului: 2 puncte

Motivarea răspunsului: 3 puncte

Încadrarea în limita minimă de spațiu: 1 punct

Redactare 4 puncte

– registrul de comunicare, stilul adecvate conținutului 1 punct                                                                                              

– respectarea regulilor de punctuație 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– respectarea regulilor de ortografie 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– așezare în pagină: 1 punct

Conținut: 8 puncte

–   Respectarea convențiilor textului narativ: 2 puncte

–   Indici spațio-temporali: 1 punct

–   Creativitate: 2 puncte

–   Realizarea unui text coerent: 1 punct

–   Utilizarea unui limbaj expresiv: 1 punct

–   Încadrarea în limita minimă de spațiu: 1 punct

Redactare 4 puncte

– registrul de comunicare, stilul adecvate conținutului 1 punct                                                                 

– respectarea regulilor de punctuație 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– respectarea regulilor de ortografie 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– așezare în pagină: 1 punct

 

II. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (5 x 4 puncte = 20 puncte)

 1. Ghicitoare: Pacea
 2. Completează următorul proverb: Credința
 3. Completează următorul citat: Iubirea
 4. Completează următorul proverb: Speranța

 

III. MATEMATICĂ (30 puncte)

 • reprezentare grafică 7 puncte
 • aflarea valorii perimetrului 4 puncte
 • aflarea lățimii 2 puncte
 • aflarea lungimii 2 puncte
 • reprezentare grafică 5 puncte
 • egalarea mărimilor 2 puncte
 • aflarea numărului scris pe fiecare lumânare 2 puncte x 4 = 8 puncte

IV. ISTORIE (10 puncte)

 1. Pacea în care trăiau dacii la începutul secolului II d. Hr. a fost întreruptă de două războaie cu romanii. Al doilea război daco-roman s-a încheiat în anul 106 . 2,5 puncte
 2. Poporul roman avea o religie politeistă. Asta înseamnă că ei credeau în mai mulți zei . 2,5 puncte
 3. Un împărat roman care și-a iubit statul și a luptat pentru extinderea lui a fost Traian/ Constantin cel Mare etc. . 2,5 puncte
 4. Dragoș, plin de curaj, a urmărit bourul dincolo de Carpați și a întemeiat statul medieval Moldova. 2,5 puncte

 

V. GEOGRAFIE (10 puncte)

 1. Pentru identificarea apelor curgătoare: pârâu, fluviu, râu; 3 x 1 punct = 3 puncte
 2. Pentru identificarea corectă a țării vecine cu România la Sud: Bulgaria; 2,50 puncte
 3. a. Pentru marcarea orașului pe hartă; 1 punct    b. Pentru numirea punctului cardinal: N-E; 1,50 puncte
 4. Pentru recunoașterea tipului de climă caracteristică a României: temperat-continentală; 2 puncte

 

VI. RELIGIE (10 puncte)

 1. a. Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare cuvânt descoperit: 0,50 puncte x 5 = 2,50 puncte

b. Pentru încercuirea fiecărei calități: 0,50 puncte; 0,50 puncte x 3 = 1,50 puncte

c. Pentru fiecare propoziție cu sens: 1 punct; 1 punct x 3 = 3 puncte

2. Pentru fiecare afirmație se acordă 0,60 puncte; 0,60 puncte x 5 = 3 puncte

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ (10 puncte)

 1. Read the text above and answer with YES or NO:

a. NO 1 punct

b. YES 1 punct

c. YES 1 punct

d. NO 1 punct

2. Read the text again and answer the questions:

a. … to love those who are nearest to them 1 punct

b. … why are you no burning? 1 punct

3. Fill in the blanks with the right word:

a. is talking 1 punct

b. any 1 punct

c. does 1 punct

d. hasn’t 1 punct

 

10 puncte din oficiu

Total: 130 de puncte

Contact

Scrie-ne un mesaj