Noutăți

Înapoi la toate articolele

Contestații Evaluarea Națională 2023

  1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2023 pot depune contestații în zilele de 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 29 iunie 2023 (în intervalul orar 8.00 – 12.00), la secretariatul Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” (candidații vor fi însoțiți de părintele/reprezentantul legal). În cazuri excepționale cererea poate fi transmisă prin mijloace electronice, la adresa de email: secretariat@scoalavarlaam.ro(se accept doar varianta scanată color a documentelor, nu fotografii).
  2. Cererea-tip se găsește la secretariat și pe site-ul liceului (Link cerere contestație). Conform acesteia, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
  3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
  4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate a elevului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

*** Pentru informații referitoare la depunerea contestațiilor puteți apela nr: 0739.676.406.

Contact

Scrie-ne un mesaj