Noutăți

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Contestații Evaluarea Națională 2023

  1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2023 pot depune contestații în zilele de 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 29 iunie 2023 (în intervalul orar 8.00 – 12.00), la secretariatul Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” (candidații vor fi însoțiți de părintele/reprezentantul legal). În cazuri excepționale cererea poate fi transmisă prin mijloace electronice, la adresa de email: secretariat@scoalavarlaam.ro(se accept doar varianta scanată color a documentelor, nu fotografii).
  2. Cererea-tip se găsește la secretariat și pe site-ul liceului (Link cerere contestație). Conform acesteia, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.
  3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
  4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate a elevului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

*** Pentru informații referitoare la depunerea contestațiilor puteți apela nr: 0739.676.406.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

BACALAUREAT 2023 – probe scrise

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2023, vor avea loc la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, după următorul program:

 

Luni, 26 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ea) Limba și literatura română

 

Marți, 27 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ec) Proba obligatorie a profilului

 

Miercuri, 28 iunie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00

– Proba Ed) Proba la alegere a profilului

 

Accesul elevilor în săli se face pe baza unui act de identitate (carte de identitate/carnet de elev vizat ) în intervalul 7.30-8.30, pe la poarta din str. N. Bălcescu nr. 10.

 

Sălile în care se susțin probele sunt situate în Corp A (clădirea nouă a Colegiului Național “Mihai Eminescu”).

 

Repartizarea elevilor în săli se afișează la avizierul școlii.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Noutăți

Înapoi la toate articolele

EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 Subiectul și baremul de corectare Limba și literatura română

EVALUARE NAȚIONALĂ 2023 –  Subiectul și baremul de corectare – Limba și literatura română

SUBIECT – EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2022 – 2023

Limba și literatura română

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE – EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI A VIII-A

Anul școlar 2022 – 2023

Limba şi literatura română

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Evaluare Națională 2023

Evaluarea Națională se desfășoară în următoarele zile:

  • Luni, 19 iunie, la Limba și literatura română;
  • Miercuri, 21 iunie, la Matematică

În cele două zile de examen, elevii sunt așteptați la școală, în intervalul 7:45-8:00, având la ei un act de identitate (carnet de note vizat/ carte identitate).

Pentru ambele zile va fi necesar: stilou cu cerneală de culoare albastră, iar pentru proba de matematică creion și trusa geometrică. De asemenea: o sticlă cu apă, servețele umede și un desert mic (dacă este necesar).

Elevii vor fi repartizați în ordinea alfabetică (2 săli de examen). După instructajul cu profesorii asistenți și distribuirea codurilor, copiii vor intra în sala de examen până cel târziu la ora 8.30.

Intrarea în școală se va face pe ușa principală, pe la recepție (elevii vor fi direcționați). Sala de bagaje este la parter, la sala de mese (lângă secretariat).

Repartizarea elevilor se afișează pe site-ul școlii, în Meniu, secțiunea NoutățiEvaluare Națională 2022, cu 24 de ore înainte de susținerea probelor.

 

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

LINK ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

 

Extras din OME nr. 5241 din 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

LINK Extras din OME nr. 5241 din 31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

 

Extras din Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

LINK Extras din Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4801/31.08.2010 cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023

 

INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE pentru absolvenții clasei a VIII-a ANUL ȘCOLAR 2022-2023

LINK INFORMAȚII UTILE PRIVIND DESFĂȘURAREA EVALUĂRII NAȚIONALE pentru absolvenții clasei a VIII-a ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

Repartizarea în săli

Contact

Scrie-ne un mesaj