Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Barem Proba Practică, Ediția a VII-a, 6 aprilie

NR.

CRT.

CRITERII PUNCTAJ MAXIM DETALIEREA PUNCTAJULUI
1 Informațiile sunt bine organizate, ușor de citit și prezentate într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă 30 puncte Informații bine organizate (5 puncte)

Textele ușor de citit (5 puncte)

Prezentare atractivă (10 puncte)

În concordanță cu tema propusă ( 10 puncte)

2. Estetică, ingeniozitate, creativitate 30 puncte Estetică (10 puncte)

Ingeniozitate, inventivitate, atât la sensul textului, cât și la formă (10 puncte)

Creativitate (10 puncte)

3. Gradul de colaborare în echipă 20 puncte Echipa nu are colaborare: 0 puncte.

Colaborare separata: 5 puncte.

Colaborare directivă: 10 puncte.

Colaborare directivă combinată cu cea constructivă:  15 puncte.

Colaborare constructivă şi eficientă: 20 puncte.

4. Titlu în concordanță cu tema proiectului 16 puncte Fără titlu – 0 puncte

Titlu fără legătură cu tema propusă- 6 puncte

Titlu lipsit de originalitate – 10 puncte

Titlu original, sugestiv – 16 puncte

5. Activitățile propuse pentru fiecare zi a lunii să fie diferite 24 puncte Câte o activitate pentru fiecare zi a lunii, începând cu 7 aprilie (7-30 aprilie)=24 zile x 1 p.= 24 puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiect Proba Practică, Ediția a VII-a, 6 aprilie

Sarcină de lucru: Realizaţi în echipă un proiect care să aibă forma unui calendar, în care să prezentați, pentru fiecare zi a lunii aprilie (începând cu ziua de 7 aprilie), un motiv/ o activitate care să aducă bucurie familiei dumneavoastră. Propuneți un titlu adecvat calendarului realizat.

Pentru realizarea proiectului folosiţi doar materialele primite!

 

Criterii de evaluare:

 1. Informațiile sunt bine organizate, ușor de citit, prezentate într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă;
 2. Estetică, ingeniozitate, creativitate;
 3. Gradul de colaborare în echipă;
 4. Titlul în concordanță cu tema proiectului.;
 5. Activitățile propuse pentru fiecare zi a lunii să fie diferite.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Barem Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (5×4 p.=20 de puncte)

1.Privește dincolo de…

a. oglindă

b. aparențe

c. fereastră

d. pădure

2. Nu fi prea … cu tine însuți:

a. serios

b. bun

c. blând

d. neatent

3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

a. copii

b. părinți

c. bunici

d. ceilalți

4. Urmează-ți instinctul şi…

a. scrie

b. explorează

c. citește

d. odihnește-te

 

II. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ30 puncte:

1. a) 10 puncte (2,5 puncte – pentru fiecare sinonim corect, 0 puncte – încercare de răspuns)

amărăciune = mâhnire, tristețe etc.

zugrăvesc = descriu, prezint etc.

șovăi = ezit, oscilez etc.

amănunte = detalii etc.

2. b) 8 puncte

8 p. pentru formularea motivului;

4 p. pentru formularea parțială a motivului;

2 p. pentru încercarea de formulare a ideii.

c) 12 puncte

Conținut (9 puncte)

– relatarea întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 5 p. / cu respectarea parțială a succesiunii logice a faptelor – 2 p. / fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 1 p.

– respectarea structurii unei compuneri. 2 p. / respectarea parțială 1 p.

– propunerea unui titlu creativ 1 p.

– adecvarea conținutului la cerință 1 p.

Redactare (3 puncte)

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului 1 p.                                                                                                                                                                                                                     

– respectarea regulilor de ortografie și de punctuație. 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de rânduri 1 p.

 

III. MATEMATICĂ (30 puncte)

1) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: aflăm câte creioane a păstrat Micul Prinț pentru el: 3600 : 3 = 1200 creioane;   5 p.

pas 2: aflăm câte creioane a dat prietenului: 3600 – (1200 + 700) = 3600 – 1900=1700;   5 p.

pas 3: aflăm câte cutii a folosit Micul Prinț: 700 : 50 = 14 cutii.   5 p.

2) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: calcularea pasului: 721 – 612 = 109 (3 p.)

pas 2: identificarea următorilor 3 asteroizi (3 x 4p. = 12 p.)

 

IV. ISTORIE (10 puncte)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut: romanii, turcii/ otomanii, perșii                  2 puncte
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne: America, Capul Bunei Speranțe 2 puncte
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică: legenda întemeierii Mănăstirii Putna, Pașa Hassan 2 puncte
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu: Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân 2 puncte
 5. o realizare a unei personalități istorice: victoria de la Vaslui, ctitorirea mănăstirii Curtea de Argeș           2 puncte

 

V. GEOGRAFIE (10 puncte)

 • Formularea răspunsului corect: European/ Europa; 3 puncte
 • Alegerea variantei corecte: Ucraina și Serbia; 3 puncte

3) Numirea celor patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc: munți, câmpii, podișuri, dealuri  4 puncte; câte un punct pentru fiecare formă: 4 x 1p.

 

VI. RELIGIE (10 puncte)

1. Se acordă 3 puncte, câte 1punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

iubire

rugăciune

icoană

2. Se acordă 3 puncte câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre cele două exemple de fapte bune

3. Se acordă 4 puncte pentru precizarea unei fapte/gest care să aducă bucurie

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ (10 puncte)

1. Write Yes or No:

 1. YES 1p
 2. YES 1p
 3. NO 1p
 4. NO 1p

2. Read the text and answer the question

It is only with the heart that one can see rightly 0,5 p

What is essential. 0,5 p

3.  Choose the correct item (a, b or c):

1) b ) is drawing 1p 

2) a) any 1p

3)   b) does              1p

4)   c) collects         1p

5)   b) hasn’t           1p

 

10 puncte din oficiu

Total: 130 de puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Agenda Concursului Varlaam. Bucuria cunoașterii! Ediția a VII-a

Sâmbătă, 6 aprilie 2019

8:45 – 9:00

Primirea familiilor

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:00 – 9:30

Activitate de intercunoaștere

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:30 – 11:00

Proba scrisă (la care participă elevii de clasa a IV-a)

Clasa a VII-a, etajul 3

 

11:00 – 11:50

Pauză de masă pentru copii

Cafeteria

 

12:00 – 12:50

Proba practică în familie

Sala Multimedia, etajul 2

 

* În intervalul 9:30 – 11:50, părinții nu sunt implicați direct în activități.

 

Luni, 8 aprilie 2019

16:00 – Premierea

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VI-a

Subiecte Proba Scrisă, 9 decembrie 2017, Ediția a VI-a

 1. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (10 pct.)

Privește cu atenție imaginile următoare. Pe foaia de răspuns, încercuiește toate cuvintele care descriu sentimentele exprimate de pinguin, pentru fiecare caz în parte (poți alege unul sau mai multe cuvinte):

Figura  1                                                            Figura  2

a) indiferență; b) încântare;                    a) oboseală; b) uimire;

c) bucurie; d) furie                                     c) supărare; d) mirare.

Figura 3                                                                 Figura 4

a) încântare; b) bucurie;                                 a) furie; b) mirare;

c) mâhnire; d) entuziasm                                c) veselie; d) plictiseală

 

2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (35 de puncte)

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

„În Uruguay, Apolodor
A zăbovit cam multișor
În casa unui profesor
Pe nume Carlos Alfandor

Și traiul ar fi fost ușor,
Fiindcă ilustrul profesor
Îl îngrijea ca pe-un odor (…)

Dar unde-i soare e și nor:
În casă, domnul profesor
Avea un mic calculator
Și programa cu el, de zor.
Era ceva îngrozitor,
Un chin pentru Apolodor,
Când profesorul Alfandor,
Extrem de binevoitor,
Vorbea în felul următor:

-Pe azi, iubitul meu tenor,
Ai un program încântător:
La opt, te duci la croitor,
La nouă, mergem la coafor,
La zece, ascultăm un cor,
La unu, masa (un cotor
de varză, coaptă la cuptor),
La două, facem noi un cor,
La trei, plimbare cu Azor
(Un cățeluș ascultător).
La opt, te duci în dormitor
Și te așezi frumos în pat.
Pe azi, așa ești programat
De micul meu calculator.

Și așa, în fiecare zi.
Și suferea Apolodor
Și cugeta: «Frumos ar fi
O zi fără calculator!»…

Dar e și soare unde-i nor,
Căci tot la domnul profesor
Mai exista și un robot
Care făcea, prin casă, tot,
Un fel de înger cu motor,
Curat, drăguț și zâmbitor
Și, culmea culmilor, tenor.

Cu el, părea că-i mai ușor
Și se distra Apolodor.

Din când în când, acest robot
Îi aducea câte-un compot
Sau îl spăla, frumos, pe cap,
Îi împletea câte-un ciorap,
Îl însoțea în dormitor
Urându-i, seara, «somn ușor»,
Era un dulce frățior,
Un fel de înger păzitor. (…)

Atunci făcu Apolodor
Ceva cu totul uimitor
Și necuprins în programare.
A scris scrisoarea următoare:

«Mult preastimate profesor,
Firește, vă rămân dator
Și veșnic recunoscător,
Dar trebuie să plec. Mi-e dor
De frații mei. Și, vă implor,
Fiți ca un tată iertător!
Nici mie nu mi-e prea ușor:
Vă las fără moștenitor! …
Dar ce să fac, dacă mi-e dor… »

Și a plecat Apolodor. (…) ”

(Prima carte cu Apolodor, de Gellu Naum)

a)       (8 p.) Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

traiul=

a zăbovit=

ilustrul=

veşnic=

b)       (12 p.) Explică, în 5-7 rânduri, la ce se referă versurile subliniate.

c)      (15 p.) Pornind de la versul Şi a plecat Apolodor, imaginează-ți peripeţiile prin care trece personajul în călătoria sa. Scrie un text de 10-15 rânduri în care să-i prezinți aventura. Propune un titlu creativ compunerii tale.

 

3.     MATEMATICĂ (35 de puncte)

a) Pinguinul Apollodor stă pe o scară și observă că sub treapta pe care stă sunt tot atâtea trepte câte sunt deasupra sa. Pinguinul coboară trei trepte și constată că, acum, deasupra treptei pe care stă sunt de trei ori mai multe trepte decât sub aceasta. Câte trepte are scara?

b) Apollodor are prieteni fluturi (cu 6 picioare) și cărăbuși (cu 8 picioare). Știind că are 8 prieteni, care au împreună 54 de picioare, aflați câți fluturi și cărăbuși sunt prieteni ai lui Apollodor.

c) Apolodor a pus pe două balanțe cuburi roșii, cilindri mov și bile verzi. El trebuie să afle cât cântărește o bilă?

Calculează:

1 bilă = ? cuburi

 

4. ISTORIE (10 puncte)

Pinguinul Apolodor,

Cel care călătorea de zor,

Era și mare amator

Să știe câte-n soare și în nor

Despre fiece popor,

Istorii pline de umor

Sau vreun război îngrozitor.

Poți să-l ajuți ușor-ușor

Cu date despre un popor,

De astăzi sau de multișor?

Menționează pentru aceasta următoarele informații:

a.       numele unui popor din zilele noastre sau din trecut

b.      numele țării în care a trăit sau trăiește acel popor

c.       o personalitate istorică din acel popor

d.      un eveniment la care poporul a participat

e.       o realizare culturală a poporului ales

(10 puncte – 2p. x 5)

 

5. GEOGRAFIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor se plimbă prin capitalele europene și ajută-l să-și amintească, în fiecare caz, în ce țară este:

Varșovia –

Viena –

Praga –

 

b) (3 p.) Plecând în călătorie, Apolodor pornește spre nord – vest, dar își dă seama că a greșit drumul și se întoarce pe linie dreaptă înapoi. Spre ce punct cardinal secundar se îndreaptă?

 

c) (4 p.) Deviza Uniunii Europene este „unitate în diversitate”. Explică lui Apolodor ce înseamnă această deviză:

 

 

6.  RELIGIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor era tenor.

Gândește-te la un talent sau o calitate pe care o ai și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea într-o propoziție.

 

b) (2 p.) Încercuiește răspunsurile corecte:

Cum se simțea Apolodor în relația sa cu profesorul Alfandor:

a)         liber

b)         constrâns

c)         bucuros

d)         îngrijit

 

c) (2 p.) Imaginează-ți viața ta programată de un calculator. Descrie, în trei rânduri, cum ar fi viața ta și cum te-ai simți  în această situație:

 

d) (3 p.) Completează rugăciunea pentru ceva ce te preocupă acum în care te adresezi îngerului tău păzitor:

Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele,

 

 

Ø  Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte din oficiu.

Ø  Toate subiectele sunt obligatorii.

Ø  Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

Subiecte Concursul Varlaam, ediția a VI-a, varianta printabilă

 

Contact

Scrie-ne un mesaj