Noutăți

Înapoi la toate articolele

CONTESTAȚII EVALUARE NAȚIONALĂ 2024

  1. Candidații la examenul de Evaluare Națională 2024 pot depune contestații în zilele de 3 iulie 2024 (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 4 iulie 2024 (în intervalul orar 8.00 – 12.00), la secretariatul Liceului Teoretic „Varlaam Mitropolitul” (elevii vor fi însoțiți de părintele/reprezentantul legal).
  2. Cererea-tip se găsește la secretariat și pe site-ul liceului (link cerere). Conform acesteia, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Vă recomandăm să veniți la Secretariat și să completăm cererea împreună.
  3. În situația în care un candidat dorește să depună contestații la ambele probe de examen (limba și literatura română, respectiv matematică), va completa două cereri-tip distincte, câte una pentru fiecare probă scrisă.
  4. Fiecare cerere-tip, semnată de candidat și de părinte/reprezentat legal, va fi însoțită atât de o copie după cartea de identitate a elevului, cât și de copia după cartea de identitate a părintelui/reprezentantului legal.

*** Pentru informații referitoare la depunerea contestațiilor puteți apela nr: 0739.676.406.

*** În cazuri excepționale cererea poate fi transmisă prin mijloace electronice, la adresa de email: secretariat@scoalavarlaam.ro (se acceptă doar varianta scanată color a documentelor, nu foto). Pentru aceste situații este important să ne sunați: 0739.676.406 pentru a ne asigura că este totul completat, conform procedurilor Ministerului Educației și indicațiilor ISJ Iași.

 

 

 

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Depuneri cereri vizualizare lucrări Evaluarea Națională 2023

În perioada 6 -7 iulie, la secretariatul școlii noastre, puteți depune cerere pentru vizualizarea lucrărilor de la EN, astfel: 6 iulie: 8.00-14.00 și 7 iulie: 8.00-12.00 (la depunerea cererii vor fi prezenți elevul și unul dintre părinți – ambii vor prezenta actul de identitate)

În perioada 19-25 iulie va avea loc vizualizarea lucrărilor de către solicitanți conform procedurii și a programului care va fi anunțat ulterior de către ISJ Iași.

NOTA:
Conform 0rdinului ME nr. 5241/2022 – Art. 14

(1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei județene de organizare a evaluării naționale vizualizarea lucrării/lucrărilor propriului copil numai după afișarea rezultatelor finale, după etapa de soluționare a contestațiilor. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.
(2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

Contact

Scrie-ne un mesaj