Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Barem Proba Practică, Ediția a VII-a, 6 aprilie

NR.

CRT.

CRITERII PUNCTAJ MAXIM DETALIEREA PUNCTAJULUI
1 Informațiile sunt bine organizate, ușor de citit și prezentate într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă 30 puncte Informații bine organizate (5 puncte)

Textele ușor de citit (5 puncte)

Prezentare atractivă (10 puncte)

În concordanță cu tema propusă ( 10 puncte)

2. Estetică, ingeniozitate, creativitate 30 puncte Estetică (10 puncte)

Ingeniozitate, inventivitate, atât la sensul textului, cât și la formă (10 puncte)

Creativitate (10 puncte)

3. Gradul de colaborare în echipă 20 puncte Echipa nu are colaborare: 0 puncte.

Colaborare separata: 5 puncte.

Colaborare directivă: 10 puncte.

Colaborare directivă combinată cu cea constructivă:  15 puncte.

Colaborare constructivă şi eficientă: 20 puncte.

4. Titlu în concordanță cu tema proiectului 16 puncte Fără titlu – 0 puncte

Titlu fără legătură cu tema propusă- 6 puncte

Titlu lipsit de originalitate – 10 puncte

Titlu original, sugestiv – 16 puncte

5. Activitățile propuse pentru fiecare zi a lunii să fie diferite 24 puncte Câte o activitate pentru fiecare zi a lunii, începând cu 7 aprilie (7-30 aprilie)=24 zile x 1 p.= 24 puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiect Proba Practică, Ediția a VII-a, 6 aprilie

Sarcină de lucru: Realizaţi în echipă un proiect care să aibă forma unui calendar, în care să prezentați, pentru fiecare zi a lunii aprilie (începând cu ziua de 7 aprilie), un motiv/ o activitate care să aducă bucurie familiei dumneavoastră. Propuneți un titlu adecvat calendarului realizat.

Pentru realizarea proiectului folosiţi doar materialele primite!

 

Criterii de evaluare:

 1. Informațiile sunt bine organizate, ușor de citit, prezentate într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă;
 2. Estetică, ingeniozitate, creativitate;
 3. Gradul de colaborare în echipă;
 4. Titlul în concordanță cu tema proiectului.;
 5. Activitățile propuse pentru fiecare zi a lunii să fie diferite.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Barem Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (5×4 p.=20 de puncte)

1.Privește dincolo de…

a. oglindă

b. aparențe

c. fereastră

d. pădure

2. Nu fi prea … cu tine însuți:

a. serios

b. bun

c. blând

d. neatent

3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

a. copii

b. părinți

c. bunici

d. ceilalți

4. Urmează-ți instinctul şi…

a. scrie

b. explorează

c. citește

d. odihnește-te

 

II. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ30 puncte:

1. a) 10 puncte (2,5 puncte – pentru fiecare sinonim corect, 0 puncte – încercare de răspuns)

amărăciune = mâhnire, tristețe etc.

zugrăvesc = descriu, prezint etc.

șovăi = ezit, oscilez etc.

amănunte = detalii etc.

2. b) 8 puncte

8 p. pentru formularea motivului;

4 p. pentru formularea parțială a motivului;

2 p. pentru încercarea de formulare a ideii.

c) 12 puncte

Conținut (9 puncte)

– relatarea întâmplării cu respectarea succesiunii logice a faptelor – 5 p. / cu respectarea parțială a succesiunii logice a faptelor – 2 p. / fără respectarea succesiunii logice a faptelor – 1 p.

– respectarea structurii unei compuneri. 2 p. / respectarea parțială 1 p.

– propunerea unui titlu creativ 1 p.

– adecvarea conținutului la cerință 1 p.

Redactare (3 puncte)

– registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conținutului 1 p.                                                                                                                                                                                                                     

– respectarea regulilor de ortografie și de punctuație. 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de rânduri 1 p.

 

III. MATEMATICĂ (30 puncte)

1) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: aflăm câte creioane a păstrat Micul Prinț pentru el: 3600 : 3 = 1200 creioane;   5 p.

pas 2: aflăm câte creioane a dat prietenului: 3600 – (1200 + 700) = 3600 – 1900=1700;   5 p.

pas 3: aflăm câte cutii a folosit Micul Prinț: 700 : 50 = 14 cutii.   5 p.

2) 15 puncte

Model de rezolvare:

pas 1: calcularea pasului: 721 – 612 = 109 (3 p.)

pas 2: identificarea următorilor 3 asteroizi (3 x 4p. = 12 p.)

 

IV. ISTORIE (10 puncte)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut: romanii, turcii/ otomanii, perșii                  2 puncte
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne: America, Capul Bunei Speranțe 2 puncte
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică: legenda întemeierii Mănăstirii Putna, Pașa Hassan 2 puncte
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu: Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân 2 puncte
 5. o realizare a unei personalități istorice: victoria de la Vaslui, ctitorirea mănăstirii Curtea de Argeș           2 puncte

 

V. GEOGRAFIE (10 puncte)

 • Formularea răspunsului corect: European/ Europa; 3 puncte
 • Alegerea variantei corecte: Ucraina și Serbia; 3 puncte

3) Numirea celor patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc: munți, câmpii, podișuri, dealuri  4 puncte; câte un punct pentru fiecare formă: 4 x 1p.

 

VI. RELIGIE (10 puncte)

1. Se acordă 3 puncte, câte 1punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

iubire

rugăciune

icoană

2. Se acordă 3 puncte câte 1,5 puncte pentru fiecare dintre cele două exemple de fapte bune

3. Se acordă 4 puncte pentru precizarea unei fapte/gest care să aducă bucurie

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ (10 puncte)

1. Write Yes or No:

 1. YES 1p
 2. YES 1p
 3. NO 1p
 4. NO 1p

2. Read the text and answer the question

It is only with the heart that one can see rightly 0,5 p

What is essential. 0,5 p

3.  Choose the correct item (a, b or c):

1) b ) is drawing 1p 

2) a) any 1p

3)   b) does              1p

4)   c) collects         1p

5)   b) hasn’t           1p

 

10 puncte din oficiu

Total: 130 de puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. (20 de puncte ) COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru a completa fiecare enunț, încercuiește varianta care ți se pare cea mai potrivită:

Micul Prinț și prețioasele sale lecții de viață

1. Privește dincolo de…

 1. oglindă
 2. aparențe
 3. fereastră
 4. pădure

 

*Indiciu:

În imaginea care reprezintă un șarpe boa digerând un elefant, toți oamenii mari au văzut o pălărie. Simțindu-se învins, autorul abandonează „o carieră promițătoare de artist” – din simplul motiv că adulții nu vor să vadă sau să simtă în profunzime.

 

 

2. Nu fi prea … cu tine însuți

 1. serios
 2. bun
 3. blând
 4. neatent

*Indiciu:

Micul prinț întâlnește un om de afaceri care numără toate stelele din galaxie, ca să poată fi ale sale. „Sunt ale mele. Le număr şi le tot număr. Este o treabă grea. Dar sunt o persoană serioasă”. Dar faptul că este prea serios i-a oferit o viață monotonă, singuratică, în care nu apreciază frumusețea stelelor care îi aparțin.

 

 

 

 3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

 1. copii
 2. părinți
 3. bunici
 4. ceilalți

*Indiciu:

Pe prima planetă pe care o vizitează, micul prinț întâlnește un rege care deține întreaga populație de pe planetă şi care pretinde că domnește peste tot. Deşi micul prinț nu poate pricepe ce face el cu adevărat, regele îl învață pe erou că este mult mai dificil să te judeci pe tine însuți.

 

 

 

 

 

4. Urmează-ți instinctul şi…

 1. scrie
 2. explorează
 3. citește
 4. odihnește-te

 

*Indiciu:

Când micul prinț se întâlnește cu geograful care refuză să-şi exploreze lumea sa proprie pentru că este prea ocupat cu cercetarea ținuturilor îndepărtate, învățăm că este mult mai ușor să-ți dorești să explorezi cu totul alte locuri şi de fapt să nu ajungi nicăieri.

 

    

 

 

 

 II. (30 de puncte) LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

Dacă v-am povestit aceste amănunte cu privire la asteroidul B-612 şi dacă v-am destăinuit numărul lui, am făcut-o din pricina oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. (…)

Firește că nouă, celor care știu ce-nseamnă viața, puțin ne pasă de cifre! Mi-ar fi plăcut şi mie să încep această povestire în felul basmelor. Mi-ar fi plăcut să spun așa:

„A fost odată un mic prinț, care trăia pe o planetă doar cu puțin mai mare decât el şi care simțea nevoia unui prieten…” Astfel, acelora ce știu ce-nseamnă viața, totul le-ar fi apărut cu mult mai plin de adevăr.

Căci mie nu-mi place să-mi citească nimeni cartea în chip ușuratic. O mare amărăciune mă cuprinde în timp ce povestesc aceste amintiri. Sunt șase ani de când prietenul meu, luându-şi oaia, a plecat. Dacă încerc să-l zugrăvesc aici, e pentru că nu vreau să-l uit. E lucru trist să uiți un prieten.

Nu oricine a avut un prieten. Şi s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari, care nu se mai gândesc decât la cifre. Așa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o cutie cu vopsele şi creioane. E greu, la vârsta mea, să te ocupi de desenat, când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară de un șarpe boa întreg şi de un șarpe boa spintecat, pe când aveai șase ani! Voi căuta, firește, să fac portretele cele mai asemănătoare cu putință. Nu sunt însă tocmai sigur că voi izbuti. Câte un desen mai treacă-meargă, un altul însă nu mai seamănă defel. Mai greșesc câte puțin şi când e vorba despre înălțime. Aici, micul prinț e prea mare. Colo, e prea mic. Șovăi, de asemenea, când ajung la culoarea veșmintelor sale. Şi atunci bâjbâi când așa, când altminteri, când mai bine, când mai rău. Voi mai greși, apoi, în privința unor amănunte mai de seamă. Dar asta trebuie să mi-o iertați. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Credea, poate, că-i semăn. Eu  însă, din nefericire, nu sunt în stare să deslușesc oile prin scândura lăzilor. Poate sunt întrucâtva asemeni oamenilor mari. Trebuie să fi îmbătrânit şi eu.

(Antoine de Saint-Exupery, Micul prinţ)

 

 1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

amărăciune= ________________________,

zugrăvesc= ________________________,

șovăi= ___________________________,

amănunte= _______________________.    10 p.

 

 1. Explică, în 5-7 rânduri, de ce se temea povestitorul. 8 p.

 

 1. Pornind de la fragmentul de mai sus, scrie un text de 12-18 rânduri despre prietenie (o povestire/ o întâmplare etc.) În realizarea compunerii vei îmbina narațiunea și dialogul. Propune un titlu sugestiv pentru compunerea ta. 12 p.

 

III.(30 de puncte) MATEMATICĂ

 

 1. Micul Prinț a vrut să deseneze un șarpe boa și a cumpărat o cutie cu 3600 de creioane. Văzând cât de multe creioane are, a început să se gândească la o problemă asemenea oamenilor mari. A păstrat o treime din creioane pentru el, a dat unui prieten o parte, iar restul de 700 le-a așezat în cutii în care încap câte 50 de creioane. Câte creioane a oferit prietenului său și câte cutii a folosit pentru cele 700 de creioane? (15 p.)
 2. Micul Prinț obișnuiește să-și mute casa de pe un asteroid pe altul. Asteroizii se numesc B612, C721, B830. El știe că după primii trei asteroizi pe care a trăit, mai sunt și alți asteroizi. Aflați următorii trei asteroizi pe care și-a mutat casa Micul Prinț. (15 p.)

 

 IV.(10 puncte) ISTORIE

Venit de pe asteroidul B612, Micul Prinț s-a mirat de modul de organizare a oamenilor și de lucrurile din trecutul omenirii pe care le tot auzea. Ajută-l să-și completeze informațiile despre istoria locurilor pe care le descoperea, completând răspunsul corect :  (10 puncte: 5 x 2 p.)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut;
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne;
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică;
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu;
 5. o realizare a unei personalități istorice.

        

 V. (10 puncte) GEOGRAFIE

Ajută-l pe Micul Prinț să călătorească!

1. România este o țară situată pe continentul:……………………………….                             (3 p.)

2. Cu ce țări face graniță România la NORD și la SUD-VEST? Alege varianta corectă. (3 p.)

a. Ungaria și Serbia;

b. Ucraina și Serbia;

c. Bulgaria și Ungaria.

3. Care sunt cele patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc?                          (4p.)

 

VI. (10 puncte) RELIGIE

1. Completează afirmațiile cu unul din termenii dați: rugăciune, icoană, iubire

 1. Prietenia adevărată se întemeiază pe …………
 2. Atunci când un prieten este departe și nu știi cum să îl găsești, poți păstra legătura sufletească cu el prin ……….
 3. Portretul unui sfânt se numește……

2. Porunca iubirii:

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta”… „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Marcu 12, 30-31)

a.Numește o faptă pe care tu o faci din iubire față de Dumnezeu și o alta pe care o faci din iubire pentru aproapele tău.

b.Dacă Micul Prinț ar fi prietenul tău, ce ai vrea să faci pentru a-l bucura.

 

VII. (10 puncte) LIMBA ENGLEZĂ

1.Read the text below:

“Good morning,” the little prince responded politely. “Who are you?…”You are very pretty to look at.”

“I am a fox,” said the fox.

“Come and play with me,” proposed the little prince. “I am so unhappy.”

“I cannot play with you,” the fox said.

Write Yes or No:

The little prince asked the fox: “Who are you?”  _____________

The fox is very pretty.                                           _____________

The little prince is very happy.                              _____________

The fox wants to play with the prince.                  _____________

 

2. Read the text and answer the question:

“Goodbye,” he said. “Goodbye,” said the fox. “And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

What is the secret the prince is talking about?_______________________

What is invisible to the eye?___________________________________

 

3. Choose the correct item (a, b or c):

A. The boy …….. a hat now:

a) draws b) is drawing c) draw

B. There aren’t ……. stars in the sky at the moment:

a) any b) some c) no

C. ………. the prince like flowers?

a) do b) does c) don’t

D. The man …….. stars every day.

a) collecting b) collect c) collects

E. The fox ……. got any friends.

a) haven’t b) hasn’t c) has

 

 

 • Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Agenda Concursului Varlaam. Bucuria cunoașterii! Ediția a VII-a

Sâmbătă, 6 aprilie 2019

8:45 – 9:00

Primirea familiilor

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:00 – 9:30

Activitate de intercunoaștere

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:30 – 11:00

Proba scrisă (la care participă elevii de clasa a IV-a)

Clasa a VII-a, etajul 3

 

11:00 – 11:50

Pauză de masă pentru copii

Cafeteria

 

12:00 – 12:50

Proba practică în familie

Sala Multimedia, etajul 2

 

* În intervalul 9:30 – 11:50, părinții nu sunt implicați direct în activități.

 

Luni, 8 aprilie 2019

16:00 – Premierea

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VI-a

Subiecte Proba Scrisă, 9 decembrie 2017, Ediția a VI-a

 1. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (10 pct.)

Privește cu atenție imaginile următoare. Pe foaia de răspuns, încercuiește toate cuvintele care descriu sentimentele exprimate de pinguin, pentru fiecare caz în parte (poți alege unul sau mai multe cuvinte):

Figura  1                                                            Figura  2

a) indiferență; b) încântare;                    a) oboseală; b) uimire;

c) bucurie; d) furie                                     c) supărare; d) mirare.

Figura 3                                                                 Figura 4

a) încântare; b) bucurie;                                 a) furie; b) mirare;

c) mâhnire; d) entuziasm                                c) veselie; d) plictiseală

 

2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (35 de puncte)

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

„În Uruguay, Apolodor
A zăbovit cam multișor
În casa unui profesor
Pe nume Carlos Alfandor

Și traiul ar fi fost ușor,
Fiindcă ilustrul profesor
Îl îngrijea ca pe-un odor (…)

Dar unde-i soare e și nor:
În casă, domnul profesor
Avea un mic calculator
Și programa cu el, de zor.
Era ceva îngrozitor,
Un chin pentru Apolodor,
Când profesorul Alfandor,
Extrem de binevoitor,
Vorbea în felul următor:

-Pe azi, iubitul meu tenor,
Ai un program încântător:
La opt, te duci la croitor,
La nouă, mergem la coafor,
La zece, ascultăm un cor,
La unu, masa (un cotor
de varză, coaptă la cuptor),
La două, facem noi un cor,
La trei, plimbare cu Azor
(Un cățeluș ascultător).
La opt, te duci în dormitor
Și te așezi frumos în pat.
Pe azi, așa ești programat
De micul meu calculator.

Și așa, în fiecare zi.
Și suferea Apolodor
Și cugeta: «Frumos ar fi
O zi fără calculator!»…

Dar e și soare unde-i nor,
Căci tot la domnul profesor
Mai exista și un robot
Care făcea, prin casă, tot,
Un fel de înger cu motor,
Curat, drăguț și zâmbitor
Și, culmea culmilor, tenor.

Cu el, părea că-i mai ușor
Și se distra Apolodor.

Din când în când, acest robot
Îi aducea câte-un compot
Sau îl spăla, frumos, pe cap,
Îi împletea câte-un ciorap,
Îl însoțea în dormitor
Urându-i, seara, «somn ușor»,
Era un dulce frățior,
Un fel de înger păzitor. (…)

Atunci făcu Apolodor
Ceva cu totul uimitor
Și necuprins în programare.
A scris scrisoarea următoare:

«Mult preastimate profesor,
Firește, vă rămân dator
Și veșnic recunoscător,
Dar trebuie să plec. Mi-e dor
De frații mei. Și, vă implor,
Fiți ca un tată iertător!
Nici mie nu mi-e prea ușor:
Vă las fără moștenitor! …
Dar ce să fac, dacă mi-e dor… »

Și a plecat Apolodor. (…) ”

(Prima carte cu Apolodor, de Gellu Naum)

a)       (8 p.) Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

traiul=

a zăbovit=

ilustrul=

veşnic=

b)       (12 p.) Explică, în 5-7 rânduri, la ce se referă versurile subliniate.

c)      (15 p.) Pornind de la versul Şi a plecat Apolodor, imaginează-ți peripeţiile prin care trece personajul în călătoria sa. Scrie un text de 10-15 rânduri în care să-i prezinți aventura. Propune un titlu creativ compunerii tale.

 

3.     MATEMATICĂ (35 de puncte)

a) Pinguinul Apollodor stă pe o scară și observă că sub treapta pe care stă sunt tot atâtea trepte câte sunt deasupra sa. Pinguinul coboară trei trepte și constată că, acum, deasupra treptei pe care stă sunt de trei ori mai multe trepte decât sub aceasta. Câte trepte are scara?

b) Apollodor are prieteni fluturi (cu 6 picioare) și cărăbuși (cu 8 picioare). Știind că are 8 prieteni, care au împreună 54 de picioare, aflați câți fluturi și cărăbuși sunt prieteni ai lui Apollodor.

c) Apolodor a pus pe două balanțe cuburi roșii, cilindri mov și bile verzi. El trebuie să afle cât cântărește o bilă?

Calculează:

1 bilă = ? cuburi

 

4. ISTORIE (10 puncte)

Pinguinul Apolodor,

Cel care călătorea de zor,

Era și mare amator

Să știe câte-n soare și în nor

Despre fiece popor,

Istorii pline de umor

Sau vreun război îngrozitor.

Poți să-l ajuți ușor-ușor

Cu date despre un popor,

De astăzi sau de multișor?

Menționează pentru aceasta următoarele informații:

a.       numele unui popor din zilele noastre sau din trecut

b.      numele țării în care a trăit sau trăiește acel popor

c.       o personalitate istorică din acel popor

d.      un eveniment la care poporul a participat

e.       o realizare culturală a poporului ales

(10 puncte – 2p. x 5)

 

5. GEOGRAFIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor se plimbă prin capitalele europene și ajută-l să-și amintească, în fiecare caz, în ce țară este:

Varșovia –

Viena –

Praga –

 

b) (3 p.) Plecând în călătorie, Apolodor pornește spre nord – vest, dar își dă seama că a greșit drumul și se întoarce pe linie dreaptă înapoi. Spre ce punct cardinal secundar se îndreaptă?

 

c) (4 p.) Deviza Uniunii Europene este „unitate în diversitate”. Explică lui Apolodor ce înseamnă această deviză:

 

 

6.  RELIGIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor era tenor.

Gândește-te la un talent sau o calitate pe care o ai și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea într-o propoziție.

 

b) (2 p.) Încercuiește răspunsurile corecte:

Cum se simțea Apolodor în relația sa cu profesorul Alfandor:

a)         liber

b)         constrâns

c)         bucuros

d)         îngrijit

 

c) (2 p.) Imaginează-ți viața ta programată de un calculator. Descrie, în trei rânduri, cum ar fi viața ta și cum te-ai simți  în această situație:

 

d) (3 p.) Completează rugăciunea pentru ceva ce te preocupă acum în care te adresezi îngerului tău păzitor:

Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele,

 

 

Ø  Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte din oficiu.

Ø  Toate subiectele sunt obligatorii.

Ø  Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

Subiecte Concursul Varlaam, ediția a VI-a, varianta printabilă

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a V-a

Subiecte Proba scrisă, Ediția a V-a, 10 decembrie 2016

 1. (20 de puncte) Privește cu atenție imaginile următoare. Pe foaia de răspuns, încercuiește toate cuvintele care descriu sentimentele exprimate de personajul din Toy Story, pentru fiecare caz în parte (poți alege unul sau mai multe cuvinte):

Fig. 1                                                                                                               Fig. 2

                                             

a. indignat, b. temător, c. trist, d. dezamăgit                                         a. entuziasmat, b. stânjenit, c. plictisit, d. încrezător

 

Fig. 3                                                                                                          Fig. 4

                                                  

a. bucuros, b. înspăimântat, c. mâhnit, d. plictisit                               a. fericit, b. trist, c. plictisit, d. uimit

 

 1. (35 de puncte) Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

„Erau odată douăzeci și cinci de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră.

Cel dintâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele: „Soldați de plumb!”. Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și i-a înșirat pe masă. Toți semănau leit între ei, unul singur era puțin mai altfel: avea numai un picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul; dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare și tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, așa cum aveți să vedeți îndată.

Pe masa pe care stăteau ei înșirați mai erau o mulțime de jucării; era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului; era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea strălucitoare, cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate, fiindcă era dansatoare și își ridicase și un picior, dar așa de sus încât soldatul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are ca și el numai un picior.”

Hans Christian Andersen – Soldățelul de plumb

 

a. (10 p.) Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru următorii termeni subliniați din textul de mai sus:

a înșirat=

închipuia=

făcută=

fetița=

b. (10 p.) Formulează într-un enunț ideea fragmentului din chenar.

c. (15 p.) Soldățelul de plumb este cadoul mult îndrăgit al unui băiețel. Imaginează-ți că ești în preajma sărbătorilor de iarnă și te pregătești să faci un cadou părinților sau fratelui tău / surorii tale. Prezintă în 10-15 rânduri pregătirile surpriză pentru oferirea cadoului pentru părinții tăi (sora ta/ fratele tău). În realizarea compunerii vei îmbina narațiunea și dialogul. Propune un titlu creativ compunerii tale.

 

 1. (35 de puncte)

a. (15 p.) Un creion costă cât două gume. Cu 72 de lei s-au cumpărat 7 creioane și 4 gume. Cât costă un creion?

b. (15 p.) Rareș și Pavel trag cu arcul la țintă. Ei stabilesc următoarele reguli de joc:

 • fiecare copil trage 15 săgeți
 • pentru o aruncare corectă primești 8 puncte
 • pentru o aruncare greșită se scad 2 puncte din punctajul obținut

Ce punctaj va avea fiecare, dacă Rareș a nimerit ținta de 12 ori, iar Pavel de 14 ori.

c. (5 p.) Mama dorește să cumpere câte o pereche de schiuri pentru cei doi copii ai ei. Observă că banii îi ajung să cumpere o pereche de schiuri și îi mai rămân 284 de lei, iar pentru a cumpăra două perechi i-ar mai trebui 369 lei. Cât costă o pereche de schiuri? Câți bani are mama?

 

 1. (10 puncte) Soldățeii de plumb erau folosiți uneori de băiat pentru a pune în scenă legendele și faptele din trecut.

Menționează câteva informații despre personalități, legende și fapte din trecut:

a. numele unui popor din trecut

b. numele unui personaj dintr-o legendă

c. numele unei țări cu o întemeiere legendară

d. denumirea unei funcții deținute de un conducător din trecut

c. gradul de rudenie dintre doi oameni aflați pe același nivel într-un arbore genealogic

(10 puncte – 5 x 2 p.)

 

 1. (10 puncte) Un indicator plasat în România arată direcția către următoarele orașe:

 

A. (4 p.) Care dintre cele patru orașe indicate prin săgeți se află în Europa? Alege varianta corectă.

a. Tokio și New York

b. Paris și Tokio

c. Madrid și Paris

B. (6 p.) Precizează țările în care se află situate două orașe europene de pe indicatorul din imagine. (6 puncte – 2 x 3 p)

 

 

 

 

 

 1.  (10 puncte) Dumnezeu este Creatorul lumii în care trăim cu toții, chiar dacă suntem diferiți.

a. (3 p.) Numește o virtute (calitate) care ne ajută să trăim împreună în lumea creată de Dumnezeu.

b. (3 p.) Scrie o îndrumare pe care ai vrea să i-o dai unui prieten aflat într-o situație dificilă.

c. (4 p.) Povestește în maxim 5 rânduri o întâmplare fericită în care ai simțit ajutorul lui Dumnezeu.

 

 • Totalul este de 120 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Subiecte Concursul Varlaam, ediția a V-a, varianta printabilă

 

 

Contact

Scrie-ne un mesaj