Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria Cunoașterii, 29 februarie, REZULTATE

Nr.crt. Nume și prenume Punctaj probă scrisă Punctaj probă practică Total punctaj Premii
1 Amaziliței Maria Medeea 125,5 p  105 p  230,5 p I
2 Nistor Andreea Ecaterina 107,4 p  120 p  227,4 p II
3 Cardașim Victor Florin 102 p  115 p 217 p  III
4 Dedu Alexandru 105,8 p  110 p 215,8 p III
5 Buliga Ioana 95,8 p  115 p 210,8 p III
6 Nicuta Matei 99,8 p  105 p 204,8 p III
7 Petre Matei 95 p  104 p 199 p mențiune
8 Covataru Cristina Maria 77 p  120 p 197 p mențiune
9 Cozma Andrei 105,9 p 90 p 195,9 p mențiune
10 Osieriu Victor Matei 71,5 p  120 p  191,5 p mențiune
11 Burlacianu Radu Matei 83 p  107,5 p  190,5 p  mențiune
12 Gugiuman Maria 90 p  97,5 p 187,5 p
13 Stanila Rares Constantin  90 p  94 p 184 p
14 Munteanu Adrian Constantin 77,9 p  105 p 182,9 p
15 Cojocaru Anais 49,5 p  117,5 p 167 p
16 Berghi Ilinca Sophia  66,8 p  85 p 151,8 p 
17 Butnariu Mario 56,9 p  85 p 141,9 p
18 Vîrlan Tudor -Daniel 58,3 p  50 p 108,3 p
19 Ciobanu Matei Constantin ABSENT
20 Hritcu Răzvan Gabriel ABSENT
21 Puiu Alexia Stefania ABSENT
22 Stanislav Codrin Nikolai ABSENT

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria Cunoașterii – Barem Proba Practică, Ediția a VIII-a, 29 februarie

NR.

CRT

CRITERII PUNCTAJ MAXIM DETALIEREA PUNCTAJULUI
1 Mesajul este bine organizat, ușor de citit și prezentat într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă 30 puncte Mesaj bine organizat (5 puncte)

Text ușor de citit (5 puncte)

Prezentare atractivă (10 puncte)

În concordanță cu tema propusă (10 puncte)

2. Estetică, ingeniozitate, creativitate 30 puncte Estetică (10 puncte)

Ingeniozitate, inventivitate, atât la sensul textului, cât și la formă (10 puncte)

Creativitate (10 puncte)

3. Gradul de colaborare în echipă 30 puncte Echipa nu are colaborare: 0 puncte.

Colaborare separata: 10 puncte.

Colaborare directivă: 15 puncte.

Colaborare directivă combinată cu cea constructivă:  20 puncte.

Colaborare constructivă şi eficientă: 30 puncte.

4. Mesajul în concordanță cu tema proiectului 30 puncte Fără mesaj – 0 puncte

Mesaj fără legătură cu tema propusă- 10 puncte

Mesaj lipsit de originalitate – 15 puncte

Mesaj original, sugestiv – 30 puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiect Proba Practică, Ediția a VIII-a, 29 februarie

Sarcină de lucru: Felicitare mărțișor cu mesaj

Realizaţi în echipă o felicitare cu un mărțișor atașat, care să conțină un mesaj pentru o persoană dragă.

                   

Pentru realizarea proiectului, folosiţi doar materialele primite!

Criterii de evaluare:

 1. Mesajul este bine organizat, ușor de citit, prezentat într-un mod atractiv și în concordanță cu tema propusă;
 2. Estetică, ingeniozitate, creativitate;
 3. Gradul de colaborare în echipă.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria Cunoașterii – Barem Proba Scrisă, Ediția a VIII-a, 29 februarie

I. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ30 puncte

a) Identificarea corectă a sinonimelor: 2 puncte x 4 = 8 puncte

(exemplu: desăvârșită – totală, deplină; lăcașul – casa; înlătură – elimină; necăji – supăra)

b) Precizarea rolului copilului: 2 puncte

Motivarea răspunsului: 3 puncte

Încadrarea în limita minimă de spațiu: 1 punct

Redactare 4 puncte

– registrul de comunicare, stilul adecvate conținutului 1 punct                                                                                              

– respectarea regulilor de punctuație 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– respectarea regulilor de ortografie 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– așezare în pagină: 1 punct

Conținut: 8 puncte

–   Respectarea convențiilor textului narativ: 2 puncte

–   Indici spațio-temporali: 1 punct

–   Creativitate: 2 puncte

–   Realizarea unui text coerent: 1 punct

–   Utilizarea unui limbaj expresiv: 1 punct

–   Încadrarea în limita minimă de spațiu: 1 punct

Redactare 4 puncte

– registrul de comunicare, stilul adecvate conținutului 1 punct                                                                 

– respectarea regulilor de punctuație 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– respectarea regulilor de ortografie 1 punct; 0-2 greșeli: 1 punct; 3 sau mai multe greșeli: 0 puncte;

– așezare în pagină: 1 punct

 

II. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (5 x 4 puncte = 20 puncte)

 1. Ghicitoare: Pacea
 2. Completează următorul proverb: Credința
 3. Completează următorul citat: Iubirea
 4. Completează următorul proverb: Speranța

 

III. MATEMATICĂ (30 puncte)

 • reprezentare grafică 7 puncte
 • aflarea valorii perimetrului 4 puncte
 • aflarea lățimii 2 puncte
 • aflarea lungimii 2 puncte
 • reprezentare grafică 5 puncte
 • egalarea mărimilor 2 puncte
 • aflarea numărului scris pe fiecare lumânare 2 puncte x 4 = 8 puncte

IV. ISTORIE (10 puncte)

 1. Pacea în care trăiau dacii la începutul secolului II d. Hr. a fost întreruptă de două războaie cu romanii. Al doilea război daco-roman s-a încheiat în anul 106 . 2,5 puncte
 2. Poporul roman avea o religie politeistă. Asta înseamnă că ei credeau în mai mulți zei . 2,5 puncte
 3. Un împărat roman care și-a iubit statul și a luptat pentru extinderea lui a fost Traian/ Constantin cel Mare etc. . 2,5 puncte
 4. Dragoș, plin de curaj, a urmărit bourul dincolo de Carpați și a întemeiat statul medieval Moldova. 2,5 puncte

 

V. GEOGRAFIE (10 puncte)

 1. Pentru identificarea apelor curgătoare: pârâu, fluviu, râu; 3 x 1 punct = 3 puncte
 2. Pentru identificarea corectă a țării vecine cu România la Sud: Bulgaria; 2,50 puncte
 3. a. Pentru marcarea orașului pe hartă; 1 punct    b. Pentru numirea punctului cardinal: N-E; 1,50 puncte
 4. Pentru recunoașterea tipului de climă caracteristică a României: temperat-continentală; 2 puncte

 

VI. RELIGIE (10 puncte)

 1. a. Se acordă câte 0,50 puncte pentru fiecare cuvânt descoperit: 0,50 puncte x 5 = 2,50 puncte

b. Pentru încercuirea fiecărei calități: 0,50 puncte; 0,50 puncte x 3 = 1,50 puncte

c. Pentru fiecare propoziție cu sens: 1 punct; 1 punct x 3 = 3 puncte

2. Pentru fiecare afirmație se acordă 0,60 puncte; 0,60 puncte x 5 = 3 puncte

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ (10 puncte)

 1. Read the text above and answer with YES or NO:

a. NO 1 punct

b. YES 1 punct

c. YES 1 punct

d. NO 1 punct

2. Read the text again and answer the questions:

a. … to love those who are nearest to them 1 punct

b. … why are you no burning? 1 punct

3. Fill in the blanks with the right word:

a. is talking 1 punct

b. any 1 punct

c. does 1 punct

d. hasn’t 1 punct

 

10 puncte din oficiu

Total: 130 de puncte

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria Cunoașterii – Subiect Proba Scrisă, Ediția a VIII-a, 29 februarie

Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele:

Într-o cameră întunecată, în care era o liniște desăvârșită, ardeau patru lumânări.
Dacă omul ar fi fost atent, ar fi putut auzi conversația dintre acestea:

Eu sunt PACEA. La început, eu eram prezentă peste tot și totul era bine. Din păcate, lumea nu prea reușește să mă păstreze și simt cum urmează să mă sting (și lumânarea pâlpâi puțin și se stinse).

Văzând aceasta, cea de-a doua lumânare începu să vorbească:

Eu sunt CREDINȚA și lăcașul meu era în sufletul oamenilor. Din păcate, tot mai mulți oameni consideră că nu le sunt utilă și am ajuns ca abia să mai pâlpâi. Cred că nu mai are rost să continui să ard (se simți ca un vânticel și lumânarea se stinse).

Văzând acestea, cea de-a treia lumânare a decis și ea să vorbească cu tristețe în glas:

Eu sunt IUBIREA și nu mai am nici eu putere. Oamenii uită tot mai des de mine și mă înlătură din viața lor deși înainte aveam un loc rezervat în inimile lor. În ziua de astăzi omul uită să iubească până și pe cei mai apropiați lor (și lumânarea se stinse).

Se auziră niște pași, iar în încăperea și mai întunecată apăru un copiluț.

Ce s-a întâmplat? Trebuia să ardeți tot timpul, până la capăt, nu să vă stingeți atât de repede.

Copiluțul se întristă și începu să plângă.

Auzind plânsul copiluțului, a patra lumânare spuse:

Nu te necăji, atâta timp cât eu încă ard o să putem să aprindem și celelalte lumânări, pentru că eu sunt SPERANȚA.

Cu ajutorul ei, copilul le-a reaprins pe toate celelalte.

Autor necunoscut

 

I. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  30 de puncte

a. Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru termenii subliniați în textul de mai sus:

desăvârșită =

lăcașul =

înlătură =

necăji =

b. Care crezi că este rolul copilului în textul dat? Motivează-ți răspunsul în 5-7 rânduri.

c. Scrie un text narativ de 10-15 rânduri în care să-ți imaginezi o continuare a textului dat.

 

II. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ  20 de puncte

1. Găseşte răspunsul corect pentru următoarea ghicitoare:

N-are chip și nici făptură,

Unde-i ea nu este ură,

E scumpă și atât de dragă, c-o iubește lumea-ntreagă.

a.   Tristeţea b.   Pacea c.    Surpriza d.   Siguranţa

2. Completează următorul proverb:

______________ înseamnă să faci primul pas chiar dacă nu vezi toată scara.

a.  Furia b.  Plictiseala c.   Înțelepciunea d.  Credința

3. Completează următorul citat:

„Nu putem face lucruri mari pe acest pământ. Putem face numai lucruri mici, cu multă___________”.

(Maica Tereza)

a.   Lumină b.   Tristețe c.    Iubire d.   Uimire

4. Completează următorul proverb:

______________ e cea din urmă scânteie care se stinge în orice inimă.

a.     Speranța b.     Nesiguranța c.      Toleranța d.     Agresivitatea

 

III. MATEMATICĂ  30 de puncte

Rezolvă cele două probleme:

 1. Camera în care ardeau cele 4 lumânări are formă dreptunghiulară. Lungimea camerei este de trei ori mai mare decât lățimea. Perimetrul camerei este cuprins între 150 metri și 155 metri și este un număr natural par. Determinați lățimea și lungimea.

Poți rezolva problema prin metoda aritmetică sau prin metoda algebrică.

 1. Omul a observat că pe fiecare lumânare este scris ceva. Pe prima lumânare este notat a, pe a doua 2a+7, pe a treia dublul primelor două, iar pe a patra triplul lui a. Știind că toate relațiile însumate dau 201, află care este numărul scris pe fiecare lumânare.

Poți rezolva problema prin metoda grafică sau prin metoda algebrică

 

IV. ISTORIE 10 puncte

Completează răspunsul corect:

 1. Pacea în care trăiau dacii la începutul secolului II d. Hr. a fost întreruptă de două războaie cu romanii. Al doilea război daco-roman s-a încheiat în anul …………….. .
 2. Poporul roman avea o religie politeistă. Asta înseamnă că ei credeau în mai mulți ………………….. .
 3. Un împărat roman care și-a iubit statul și a luptat pentru extinderea lui a fost …………………………. .
 4. Dragoș, plin de curaj a urmărit bourul dincolo de Carpați și a întemeiat statul medieval …………….

 

V. GEOGRAFIE 10 puncte

 Avem o țară frumoasă!

 1. Alege apele curgătoare din lista de mai jos:

a. pârâu b. baltă c. fluviu          d. lac               e. râu;             f. mlaștină.

 1. România se învecinează în SUD cu țara numită:……………………. .
 2. Marchează pe hartă orașul în care locuiești și notează punctul intercardinal.

Punctul intercardinal:_______________________________

4. Alege tipul de climă caracteristică României :

a. ecuatorială b. tropicală c. temperat-continentală                     d. polară.

 

VI. RELIGIE 10 puncte

 1. Se dau următoarele combinații de litere:

rrătobdă,            bitonevoir,          cuciviinos, stgoei,        nominsci

a. Ordonează literele pentru a descoperi cuvintele:

______________, _____________, ______________, __________________, ________________

b. Încercuiește acele cuvinte care reprezintă calitățile unui creștin.

c. Alcătuiește câte un enunț cu fiecare dintre cuvintele încercuite.

 1. Stabilește dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false încercuind A sau F:

a. Un om credincios miluiește pe cei săraci. A / F

b. Credința, nădejdea (speranța) și iubirea nu sunt virtuți/calități creștine. A / F

c. Credința în Dumnezeu presupune să-L iubești din toată ființa ta. A / F

d. Dumnezeu ne învață să iubim doar pe cei apropiați nouă. A / F

e. Credința presupune săvârșirea faptelor bune. A / F

 

VII. LIMBA ENGLEZĂ   10 puncte 

The Four Candles

The Four Candles burned slowly.

The first candle said, “I Am Peace, but these days, nobody wants to keep me lit.” Then Peace’s flame slowly diminished and went out completely.

The second candle said, “I Am Faith, but these days, people believe they no longer need me.” Then Faith’s flame slowly diminished and went out completely.

Sadly, the third candle spoke, “I Am Love and I haven’t the strength to stay lit any longer. People put me aside and don’t understand my importance. Sometimes they even forget to love those who are nearest to them.” And waiting no longer, Love went out completely.

A child entered the room and saw the three candles no longer burning. The child asked softly, “Why are you not burning? You are supposed to stay lit forever and ever”

Then the Fourth Candle spoke gently to the little boy, “Don’t be afraid, for I Am Hope, and while I still burn, we can re-light the other candles.” With shining eyes, the child took the Candle of Hope and lit the other three candles.

And so we never let the Flame of Hope go out. With Hope in our lives, Peace, Faith and Love may shine brightly once again.

Author Unknown

 1. Read the text above and answer with YES or NO:

a. The second candle’s name was Peace._________

b. The third candle is sad._________

c. All of the four candles can speak.________

d. The candle named Hope told the child to be afraid.______

 1. Read the text again and answer the questions:

a. What do people sometimes forget?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b. What did the child ask softly?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Fill in the blanks with the right word:

a. The boy………….. to the candles now.

talks                    is talking                    talk

 b. There aren’t ………….. candles in the room at the moment:

any                       some               a few

 c. …………. the boy speak to the candles?

Do            Does                Is

 d. The candle of love …………………….. got any light left.

haven’t                hasn’t             haved

 

 • Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Agenda Concursului Varlaam – „Bucuria cunoașterii”! Ediția a VIII-a

8:45 – 9:00

Primirea familiilor

Sala Multimedia, etajul 2

9:00 – 9:30 

Activitate de intercunoaștere: mesaj de bun venit & Ice Breaker & mesaje cadou

Sala Multimedia, etajul 2

9:30 – 11:00 

PROBA SCRISĂ – Test individual

Sala Multimedia, etajul 2

*9:30 – 11:00

În acest interval, părinții pot aștepta în Cafeteria și în parcul școlii.

11:00 – 11:50 

Pauza de masă pentru copii

Cafeteria, parter

12:00 – 12:50

PROBA PRACTICĂ în familie

18:00

Se comunică pe site punctajul fiecărui participant

PREMIEREA: luni, 2 martie, ora 16:00

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Familia mea, echipa mea – Ediția a III-a, Etapa de iarnă

Încurajăm elevii să participe la activități sportive încă de mici, deoarece ele reușesc să le dezvolte spiritul de echipă, colaborare și empatie față de ceilalți elevi. Acesta a fost premisa de la care am plecat și noi în momentul în care am inițiat acest concurs. Este un concurs despre voie bună, care oferă ocazia părinților să se aventureze într-o competiție alături de copiii lor, având același scop.

REGULAMENT GENERAL

 1. Toate jocurile se vor desfășura în echipe de dublu.
 2. Ordinea jocurilor va fi trasă la sorți.
 3. Campionatul se va desfășura pe categorii de vârstă:
  • Grupa  A: cls. pregătitoare și I;
  • Grupa B: cls. a II-a, a III-a și a IV-a;
  • Grupa C: cls. a V-a, a VI-a, a VII-a și a VIII-a;
  • Grupa D: cls. a IX-a.
 4. O echipă are 2 membri: copilul și părintele său (mama sau tata).
 5. Echipele se pot înscrie la ambele jocuri: tenis de masă și badminton. Dacă programul jocurilor se va suprapune, se va încerca o reprogramare. Dacă nu este posibil, echipele în cauză își vor alege o singură categorie de joc pentru a continua.
 6. Echipele pot fi masculine, feminine sau mixte. Toate echipele intră în joc în funcție de grupa corespunzătoare. Nu se fac grupe pe categorii de sex.
 7. Dacă un părinte de la o echipă este absent, se permite desfășurarea meciului doar între copii.

 

 

Tenis de masă
-regulament-

 1. Un meci e format din 3 seturi. Echipa învingătoare este cea care câștigă 2 seturi din cele 3;
 2. Un set are 11 puncte;
 3. Dacă se ajunge în situația de egalitate la 10, atunci câștigătorul este cel care se va detașa la 2 puncte diferență de echipa adversă;
 4. La scorul de 10 la 10 ficare echipă are dreptul la un serviciu de jucător prin rotație;
 5. Fiecare echipă are dreptul la câte 2 servicii de jucător prin rotație, până la finalul setului;
 6. În timpul jocului, jucătorii din aceeași echipă nu au voie să lovească mingea de două ori consecutiv;
 7. La finalul fiecărui set se schimbă terenul, dar și jucătorii de serviciu și primire;
 8. Serviciul se realizează pe diagonală, din partea dreaptă a terenului.

 

 

Badminton
-regulament-

 1. Un meci e format din 3 seturi. Echipa învingătoare este cea care câștigă 2 seturi din cele 3;
 2. Un set are 11 puncte;
 3. Dacă se ajunge în situația de egalitate la 10, atunci va fi desemnată câștigătoare echipa care se va detașa la 2 puncte diferență;
 4. La scorul de 10 la 10, ficare echipă are dreptul la un serviciu de jucător prin rotație;
 5. Fiecare echipă are dreptul la câte 2 servicii de jucător prin rotație până la finalul setului;
 6. La finalul fiecărui set se schimbă terenul, dar și jucătorii de serviciu și primire;
 7. Serviciul se realizează din linia a doua a terenului de badminton.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

7 motive pentru a te înscrie la Concursul Varlaam – „Bucuria Cunoașterii”

Nu e doar un concurs, este o cale spre cunoaștere și împlinire, un joc despre frumusețea de a dobândi noi abilități și despre starea de bine ce vine odată cu învățarea. Iată cum:

 

 1. Părinții redescoperă bucuria de a participa la un concurs școlar, astfel ei înțeleg mai bine ce gândește copilul și cum se pot apropia de el.
 2. Nu doar părinții își vor înțelege copilul, ci și ei vor învăța mai multe despre ei înșiși. Se vor antrena pentru gestionarea emoțiilor, vor deveni mai încrezători în forțele proprii și vor conștientiza faptul că dețin tot ceea ce le trebuie pentru a-și îndeplini obiectivele.
 3. Chiar situația de a participa la un astfel de concurs, care se desfășoară într-un mediu plăcut și relaxant, le va oferi încrederea necesară pentru a lua parte și altele pe viitor. Cu cât mai multe activități, cu atât mai mult curaj pentru a-și depăși limitele și a-și contura viitorul așa cum își doresc.
 4. Concursul reprezintă ocazia perfectă pentru ca cei mici să-și exerseze cunoștințele și abilitățile dobândite, atât din perspectivă intelectuală, emoțională, cât și spirituală. La Școala Varlaam, știm cât de important este un echilibru între cele trei perspective pentru stabilirea unei direcții în viață.
 5. Timpul cu familia este prețios, de aceea fiecare clipă trebuie trăită cu bucurie. Acest concurs este ocazia potrivită pentru a petrece timp de calitate în familie, de care atât părinții, cât și copiii să-și amintească cu drag.
 6. Bucuria de a cunoaște se redescoperă alături de familie. Cu alte cuvinte, procesul de învățare alături de cei dragi va constitui o adevărată plăcere.
 7. Și, nu în ultimul rând, atât copiii, cât și părinții au ocazia să lege noi prietenii și să facă schimb de experiențe.

Ce spui, te-am convins? Șapte motive v-am dezvăluit noi, pe restul te provocăm pe tine să le descoperi! 

Concursul va avea loc sâmbătă, 29 februarie, în intervalul 9:00 – 13:00.

Înscrierea echipei în concurs se realizează prin completarea formularului: http://bit.ly/inscrieri_concurs_Varlaam

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Înscrieri pentru Concursul Varlaam, Ediția a VIII-a, 29 februarie 2020

Dragi părinți,

 

Dăm startul înscrierilor pentru Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii! Acesta se adresează tuturor elevilor din clasa a IV-a și părinților acestora, celor care își doresc să facă echipă și să petreacă ziua de sâmbătă împreună, dar altfel.

 

Concursul este alcătuit din două probe:

 1. proba individuală (copil): un test scris cu noțiuni de comunicare și dezvoltare personală, matematică, limba română, limba engleză, istorie, geografie și religie, pentru nivelul clasei a IV-a, ce va fi rezolvat de elev;
 2. proba practică (copil și părinte): întreaga echipă va realiza un obiect pe baza unui brief, cu ajutorul unor materiale date.

Înscrierea echipei în concurs se realizează prin completarea formularului: http://bit.ly/inscrieri_concurs_Varlaam

 

Scopul celor două probe este de a pune în valoare creativitatea colaborativă a familiei și inteligența cognitivă multidisciplinară, dobândită de copil. În același timp, se urmărește dezvoltarea celorlalte dimensiuni, ce stau la baza formării complete a competențelor pentru viață: inteligența emoțională și spirituală.

IQ – Inteligența Academică/Cognitivă prin testarea cunoștințele de comunicare și dezvoltare personală, matematică, limba română, limba engleză, istorie, geografie și religie, la nivelul clasei a IV-a;

EQ – Inteligența Emoțională prin cunoașterea de sine, recunoașterea și gestionarea emoțiilor într-o situație de concurs, capacitatea de a relaționa cu ceilalți membri ai echipei, dar și cu celelalte echipe;

SQ – Inteligența Spirituală prin cultivarea și bucuria împlinirii virtuților într-un context competitiv, orientarea și înțelegerea sensurilor ascunse, rezolvarea problemelor concrete utilizând și resurse spirituale.

 

Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii se bazează pe cooperarea părinte-copil și îi implică direct pe părinți în probele de concurs. Este o experiență unică și memorabilă pentru că:

-Părinții își amintesc despre cum e să mergi la un concurs școlar și îi înțeleg mai bine pe cei mici;

-Copiii se antrenează, învață mai multe despre sine, despre gestionarea emoțiilor și sunt mai încrezători;

-Copiii au parte de un mediu plăcut și relaxant pentru a se familiariza cu astfel de situații, pregătindu-se pentru viitoarele concursuri școlare;

-Concursul oferă contextul potrivit pentru a exersa cunoștințele și abilitățile dobândite, din perspectiva tuturor dimensiunilor solicitate pentru reușita în viață;

-Este o ocazie foarte bună pentru a petrece timp de calitate în familie;

-Bucuria cunoașterii se descoperă în familie – copilul învață pentru că îi place să învețe;

-Se leagă noi prietenii și petrecem timp împreună.

Vă așteptăm la Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii, singurul concurs școlar pentru părinți și copii!

Mențiuni:

-La concurs se pot înscrie doar părinții al căror copil este elev în clasa a IV-a, în anul școlar 2019 – 2020, indiferent de școala de proveniență.

-Participarea la concurs este gratuită.

-Concursul va avea loc sâmbătă, 29 februarie, în intervalul 9:00 – 13:00.

-Festivitatea de premiere se va desfășura duminică, 1 martie, de la ora 12:30.

-Primii 25 % dintre participanți vor primi „O zi la Hamak” Iași.

-Premiul cel mare constă în câștigarea unei trotinete.

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii, 6 aprilie, REZULTATE

Nr. crt. Nume și prenume Punctaj proba scrisă Punctaj proba practică Total puncte
1. Agape Mario absent
2. Bițic Răzvan 88.25 87.00 175.25
3. Bulgărescu David Ioan absent
4. Ciupercă Ioana 93.35 94.00 187.35
5. Coțovanu Amalia Ștefania absent
6. Cruciug Andrei absent
7. Cucu Eliza 112.00 94.00 206.00
8. Dupu Catinca 60.25 112.00 172.25
9. Ionescu Anastasia Michaela absent
10. Măzăreanu David Sebastian 67.75 110.00 177.75
11. Ostafie Adelina absent
12. Pintilie Sebastian George 51.50 109.00 160.50
13. Spătar Ana Maria absent
14. Suceveanu Alin 96.50 91.00 187.50
15. Tomușescu Lucas Tudor absent
16. Zaharia Mihail Ioan 74.50 113.00 187.50

Contact

Scrie-ne un mesaj