Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VII-a, 6 aprilie

I. (20 de puncte ) COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Pentru a completa fiecare enunț, încercuiește varianta care ți se pare cea mai potrivită:

Micul Prinț și prețioasele sale lecții de viață

1. Privește dincolo de…

 1. oglindă
 2. aparențe
 3. fereastră
 4. pădure

 

*Indiciu:

În imaginea care reprezintă un șarpe boa digerând un elefant, toți oamenii mari au văzut o pălărie. Simțindu-se învins, autorul abandonează „o carieră promițătoare de artist” – din simplul motiv că adulții nu vor să vadă sau să simtă în profunzime.

 

 

2. Nu fi prea … cu tine însuți

 1. serios
 2. bun
 3. blând
 4. neatent

*Indiciu:

Micul prinț întâlnește un om de afaceri care numără toate stelele din galaxie, ca să poată fi ale sale. „Sunt ale mele. Le număr şi le tot număr. Este o treabă grea. Dar sunt o persoană serioasă”. Dar faptul că este prea serios i-a oferit o viață monotonă, singuratică, în care nu apreciază frumusețea stelelor care îi aparțin.

 

 

 

 3. Judecă-te pe tine înainte de a-i judeca pe …

 1. copii
 2. părinți
 3. bunici
 4. ceilalți

*Indiciu:

Pe prima planetă pe care o vizitează, micul prinț întâlnește un rege care deține întreaga populație de pe planetă şi care pretinde că domnește peste tot. Deşi micul prinț nu poate pricepe ce face el cu adevărat, regele îl învață pe erou că este mult mai dificil să te judeci pe tine însuți.

 

 

 

 

 

4. Urmează-ți instinctul şi…

 1. scrie
 2. explorează
 3. citește
 4. odihnește-te

 

*Indiciu:

Când micul prinț se întâlnește cu geograful care refuză să-şi exploreze lumea sa proprie pentru că este prea ocupat cu cercetarea ținuturilor îndepărtate, învățăm că este mult mai ușor să-ți dorești să explorezi cu totul alte locuri şi de fapt să nu ajungi nicăieri.

 

    

 

 

 

 II. (30 de puncte) LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

Dacă v-am povestit aceste amănunte cu privire la asteroidul B-612 şi dacă v-am destăinuit numărul lui, am făcut-o din pricina oamenilor mari. Oamenilor mari le plac cifrele. (…)

Firește că nouă, celor care știu ce-nseamnă viața, puțin ne pasă de cifre! Mi-ar fi plăcut şi mie să încep această povestire în felul basmelor. Mi-ar fi plăcut să spun așa:

„A fost odată un mic prinț, care trăia pe o planetă doar cu puțin mai mare decât el şi care simțea nevoia unui prieten…” Astfel, acelora ce știu ce-nseamnă viața, totul le-ar fi apărut cu mult mai plin de adevăr.

Căci mie nu-mi place să-mi citească nimeni cartea în chip ușuratic. O mare amărăciune mă cuprinde în timp ce povestesc aceste amintiri. Sunt șase ani de când prietenul meu, luându-şi oaia, a plecat. Dacă încerc să-l zugrăvesc aici, e pentru că nu vreau să-l uit. E lucru trist să uiți un prieten.

Nu oricine a avut un prieten. Şi s-ar putea să ajung asemeni oamenilor mari, care nu se mai gândesc decât la cifre. Așa că iată încă un motiv pentru care mi-am cumpărat o cutie cu vopsele şi creioane. E greu, la vârsta mea, să te ocupi de desenat, când niciodată n-ai mai încercat să desenezi altceva în afară de un șarpe boa întreg şi de un șarpe boa spintecat, pe când aveai șase ani! Voi căuta, firește, să fac portretele cele mai asemănătoare cu putință. Nu sunt însă tocmai sigur că voi izbuti. Câte un desen mai treacă-meargă, un altul însă nu mai seamănă defel. Mai greșesc câte puțin şi când e vorba despre înălțime. Aici, micul prinț e prea mare. Colo, e prea mic. Șovăi, de asemenea, când ajung la culoarea veșmintelor sale. Şi atunci bâjbâi când așa, când altminteri, când mai bine, când mai rău. Voi mai greși, apoi, în privința unor amănunte mai de seamă. Dar asta trebuie să mi-o iertați. Prietenul meu nu dădea niciodată explicații. Credea, poate, că-i semăn. Eu  însă, din nefericire, nu sunt în stare să deslușesc oile prin scândura lăzilor. Poate sunt întrucâtva asemeni oamenilor mari. Trebuie să fi îmbătrânit şi eu.

(Antoine de Saint-Exupery, Micul prinţ)

 

 1. Propune câte un cuvânt cu sens asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

amărăciune= ________________________,

zugrăvesc= ________________________,

șovăi= ___________________________,

amănunte= _______________________.    10 p.

 

 1. Explică, în 5-7 rânduri, de ce se temea povestitorul. 8 p.

 

 1. Pornind de la fragmentul de mai sus, scrie un text de 12-18 rânduri despre prietenie (o povestire/ o întâmplare etc.) În realizarea compunerii vei îmbina narațiunea și dialogul. Propune un titlu sugestiv pentru compunerea ta. 12 p.

 

III.(30 de puncte) MATEMATICĂ

 

 1. Micul Prinț a vrut să deseneze un șarpe boa și a cumpărat o cutie cu 3600 de creioane. Văzând cât de multe creioane are, a început să se gândească la o problemă asemenea oamenilor mari. A păstrat o treime din creioane pentru el, a dat unui prieten o parte, iar restul de 700 le-a așezat în cutii în care încap câte 50 de creioane. Câte creioane a oferit prietenului său și câte cutii a folosit pentru cele 700 de creioane? (15 p.)
 2. Micul Prinț obișnuiește să-și mute casa de pe un asteroid pe altul. Asteroizii se numesc B612, C721, B830. El știe că după primii trei asteroizi pe care a trăit, mai sunt și alți asteroizi. Aflați următorii trei asteroizi pe care și-a mutat casa Micul Prinț. (15 p.)

 

 IV.(10 puncte) ISTORIE

Venit de pe asteroidul B612, Micul Prinț s-a mirat de modul de organizare a oamenilor și de lucrurile din trecutul omenirii pe care le tot auzea. Ajută-l să-și completeze informațiile despre istoria locurilor pe care le descoperea, completând răspunsul corect :  (10 puncte: 5 x 2 p.)

 1. numele unui popor care a întemeiat un imperiu în trecut;
 2. numele uneia dintre marile descoperiri geografice de la începutul Epocii Moderne;
 3. o operă literară care prezintă o personalitate istorică;
 4. o personalitate de origine română din Evul Mediu;
 5. o realizare a unei personalități istorice.

        

 V. (10 puncte) GEOGRAFIE

Ajută-l pe Micul Prinț să călătorească!

1. România este o țară situată pe continentul:……………………………….                             (3 p.)

2. Cu ce țări face graniță România la NORD și la SUD-VEST? Alege varianta corectă. (3 p.)

a. Ungaria și Serbia;

b. Ucraina și Serbia;

c. Bulgaria și Ungaria.

3. Care sunt cele patru forme de relief prezente pe teritoriul românesc?                          (4p.)

 

VI. (10 puncte) RELIGIE

1. Completează afirmațiile cu unul din termenii dați: rugăciune, icoană, iubire

 1. Prietenia adevărată se întemeiază pe …………
 2. Atunci când un prieten este departe și nu știi cum să îl găsești, poți păstra legătura sufletească cu el prin ……….
 3. Portretul unui sfânt se numește……

2. Porunca iubirii:

Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta”… „Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” (Marcu 12, 30-31)

a.Numește o faptă pe care tu o faci din iubire față de Dumnezeu și o alta pe care o faci din iubire pentru aproapele tău.

b.Dacă Micul Prinț ar fi prietenul tău, ce ai vrea să faci pentru a-l bucura.

 

VII. (10 puncte) LIMBA ENGLEZĂ

1.Read the text below:

“Good morning,” the little prince responded politely. “Who are you?…”You are very pretty to look at.”

“I am a fox,” said the fox.

“Come and play with me,” proposed the little prince. “I am so unhappy.”

“I cannot play with you,” the fox said.

Write Yes or No:

The little prince asked the fox: “Who are you?”  _____________

The fox is very pretty.                                           _____________

The little prince is very happy.                              _____________

The fox wants to play with the prince.                  _____________

 

2. Read the text and answer the question:

“Goodbye,” he said. “Goodbye,” said the fox. “And now here is my secret, a very simple secret: It is only with the heart that one can see rightly; what is essential is invisible to the eye.”

What is the secret the prince is talking about?_______________________

What is invisible to the eye?___________________________________

 

3. Choose the correct item (a, b or c):

A. The boy …….. a hat now:

a) draws b) is drawing c) draw

B. There aren’t ……. stars in the sky at the moment:

a) any b) some c) no

C. ………. the prince like flowers?

a) do b) does c) don’t

D. The man …….. stars every day.

a) collecting b) collect c) collects

E. The fox ……. got any friends.

a) haven’t b) hasn’t c) has

 

 

 • Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Agenda Concursului Varlaam. Bucuria cunoașterii! Ediția a VII-a

Sâmbătă, 6 aprilie 2019

8:45 – 9:00

Primirea familiilor

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:00 – 9:30

Activitate de intercunoaștere

Sala Multimedia, etajul 2

 

9:30 – 11:00

Proba scrisă (la care participă elevii de clasa a IV-a)

Clasa a VII-a, etajul 3

 

11:00 – 11:50

Pauză de masă pentru copii

Cafeteria

 

12:00 – 12:50

Proba practică în familie

Sala Multimedia, etajul 2

 

* În intervalul 9:30 – 11:50, părinții nu sunt implicați direct în activități.

 

Luni, 8 aprilie 2019

16:00 – Premierea

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a VI-a

Subiecte Proba Scrisă, 9 decembrie 2017, Ediția a VI-a

 1. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ (10 pct.)

Privește cu atenție imaginile următoare. Pe foaia de răspuns, încercuiește toate cuvintele care descriu sentimentele exprimate de pinguin, pentru fiecare caz în parte (poți alege unul sau mai multe cuvinte):

Figura  1                                                            Figura  2

a) indiferență; b) încântare;                    a) oboseală; b) uimire;

c) bucurie; d) furie                                     c) supărare; d) mirare.

Figura 3                                                                 Figura 4

a) încântare; b) bucurie;                                 a) furie; b) mirare;

c) mâhnire; d) entuziasm                                c) veselie; d) plictiseală

 

2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (35 de puncte)

Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

„În Uruguay, Apolodor
A zăbovit cam multișor
În casa unui profesor
Pe nume Carlos Alfandor

Și traiul ar fi fost ușor,
Fiindcă ilustrul profesor
Îl îngrijea ca pe-un odor (…)

Dar unde-i soare e și nor:
În casă, domnul profesor
Avea un mic calculator
Și programa cu el, de zor.
Era ceva îngrozitor,
Un chin pentru Apolodor,
Când profesorul Alfandor,
Extrem de binevoitor,
Vorbea în felul următor:

-Pe azi, iubitul meu tenor,
Ai un program încântător:
La opt, te duci la croitor,
La nouă, mergem la coafor,
La zece, ascultăm un cor,
La unu, masa (un cotor
de varză, coaptă la cuptor),
La două, facem noi un cor,
La trei, plimbare cu Azor
(Un cățeluș ascultător).
La opt, te duci în dormitor
Și te așezi frumos în pat.
Pe azi, așa ești programat
De micul meu calculator.

Și așa, în fiecare zi.
Și suferea Apolodor
Și cugeta: «Frumos ar fi
O zi fără calculator!»…

Dar e și soare unde-i nor,
Căci tot la domnul profesor
Mai exista și un robot
Care făcea, prin casă, tot,
Un fel de înger cu motor,
Curat, drăguț și zâmbitor
Și, culmea culmilor, tenor.

Cu el, părea că-i mai ușor
Și se distra Apolodor.

Din când în când, acest robot
Îi aducea câte-un compot
Sau îl spăla, frumos, pe cap,
Îi împletea câte-un ciorap,
Îl însoțea în dormitor
Urându-i, seara, «somn ușor»,
Era un dulce frățior,
Un fel de înger păzitor. (…)

Atunci făcu Apolodor
Ceva cu totul uimitor
Și necuprins în programare.
A scris scrisoarea următoare:

«Mult preastimate profesor,
Firește, vă rămân dator
Și veșnic recunoscător,
Dar trebuie să plec. Mi-e dor
De frații mei. Și, vă implor,
Fiți ca un tată iertător!
Nici mie nu mi-e prea ușor:
Vă las fără moștenitor! …
Dar ce să fac, dacă mi-e dor… »

Și a plecat Apolodor. (…) ”

(Prima carte cu Apolodor, de Gellu Naum)

a)       (8 p.) Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru următorii termeni din textul de mai sus:

traiul=

a zăbovit=

ilustrul=

veşnic=

b)       (12 p.) Explică, în 5-7 rânduri, la ce se referă versurile subliniate.

c)      (15 p.) Pornind de la versul Şi a plecat Apolodor, imaginează-ți peripeţiile prin care trece personajul în călătoria sa. Scrie un text de 10-15 rânduri în care să-i prezinți aventura. Propune un titlu creativ compunerii tale.

 

3.     MATEMATICĂ (35 de puncte)

a) Pinguinul Apollodor stă pe o scară și observă că sub treapta pe care stă sunt tot atâtea trepte câte sunt deasupra sa. Pinguinul coboară trei trepte și constată că, acum, deasupra treptei pe care stă sunt de trei ori mai multe trepte decât sub aceasta. Câte trepte are scara?

b) Apollodor are prieteni fluturi (cu 6 picioare) și cărăbuși (cu 8 picioare). Știind că are 8 prieteni, care au împreună 54 de picioare, aflați câți fluturi și cărăbuși sunt prieteni ai lui Apollodor.

c) Apolodor a pus pe două balanțe cuburi roșii, cilindri mov și bile verzi. El trebuie să afle cât cântărește o bilă?

Calculează:

1 bilă = ? cuburi

 

4. ISTORIE (10 puncte)

Pinguinul Apolodor,

Cel care călătorea de zor,

Era și mare amator

Să știe câte-n soare și în nor

Despre fiece popor,

Istorii pline de umor

Sau vreun război îngrozitor.

Poți să-l ajuți ușor-ușor

Cu date despre un popor,

De astăzi sau de multișor?

Menționează pentru aceasta următoarele informații:

a.       numele unui popor din zilele noastre sau din trecut

b.      numele țării în care a trăit sau trăiește acel popor

c.       o personalitate istorică din acel popor

d.      un eveniment la care poporul a participat

e.       o realizare culturală a poporului ales

(10 puncte – 2p. x 5)

 

5. GEOGRAFIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor se plimbă prin capitalele europene și ajută-l să-și amintească, în fiecare caz, în ce țară este:

Varșovia –

Viena –

Praga –

 

b) (3 p.) Plecând în călătorie, Apolodor pornește spre nord – vest, dar își dă seama că a greșit drumul și se întoarce pe linie dreaptă înapoi. Spre ce punct cardinal secundar se îndreaptă?

 

c) (4 p.) Deviza Uniunii Europene este „unitate în diversitate”. Explică lui Apolodor ce înseamnă această deviză:

 

 

6.  RELIGIE (10 puncte)

a)  (3 p.) Apolodor era tenor.

Gândește-te la un talent sau o calitate pe care o ai și mulțumește lui Dumnezeu pentru ea într-o propoziție.

 

b) (2 p.) Încercuiește răspunsurile corecte:

Cum se simțea Apolodor în relația sa cu profesorul Alfandor:

a)         liber

b)         constrâns

c)         bucuros

d)         îngrijit

 

c) (2 p.) Imaginează-ți viața ta programată de un calculator. Descrie, în trei rânduri, cum ar fi viața ta și cum te-ai simți  în această situație:

 

d) (3 p.) Completează rugăciunea pentru ceva ce te preocupă acum în care te adresezi îngerului tău păzitor:

Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele,

 

 

Ø  Totalul este de 130 de puncte din care 10 puncte din oficiu.

Ø  Toate subiectele sunt obligatorii.

Ø  Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

Subiecte Concursul Varlaam, ediția a VI-a, varianta printabilă

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Concursul Varlaam Bucuria cunoașterii – Subiecte Proba Scrisă, Ediția a V-a

Subiecte Proba scrisă, Ediția a V-a, 10 decembrie 2016

 1. (20 de puncte) Privește cu atenție imaginile următoare. Pe foaia de răspuns, încercuiește toate cuvintele care descriu sentimentele exprimate de personajul din Toy Story, pentru fiecare caz în parte (poți alege unul sau mai multe cuvinte):

Fig. 1                                                                                                               Fig. 2

                                             

a. indignat, b. temător, c. trist, d. dezamăgit                                         a. entuziasmat, b. stânjenit, c. plictisit, d. încrezător

 

Fig. 3                                                                                                          Fig. 4

                                                  

a. bucuros, b. înspăimântat, c. mâhnit, d. plictisit                               a. fericit, b. trist, c. plictisit, d. uimit

 

 1. (35 de puncte) Citește cu atenție fragmentul următor, apoi rezolvă cerințele:

„Erau odată douăzeci și cinci de soldați de plumb și toți erau frați, fiindcă fuseseră făcuți dintr-o lingură veche. Țineau pușca în mână și fruntea sus. Aveau o uniformă foarte frumoasă, roșie și albastră.

Cel dintâi lucru pe care l-au auzit pe lumea asta, când s-a ridicat capacul de pe cutia în care ședeau, au fost cuvintele: „Soldați de plumb!”. Cuvintele acestea le-a rostit un băiețaș care bătea din palme de bucurie. Tocmai îi primise cadou de ziua lui. I-a scos și i-a înșirat pe masă. Toți semănau leit între ei, unul singur era puțin mai altfel: avea numai un picior, pentru că fusese făcut cel din urmă și nu mai ajunsese plumbul; dar, deși avea numai un picior, stătea tot așa de drept ca și ceilalți cu două picioare și tocmai el avea să facă cele mai mari isprăvi, așa cum aveți să vedeți îndată.

Pe masa pe care stăteau ei înșirați mai erau o mulțime de jucării; era mai cu seamă un castel de hârtie de toată frumusețea. Pe ferestre puteai să te uiți înăuntru și să vezi toate încăperile. În fața castelului era un pâlc de copaci și în mijlocul lor era o oglinjoară care închipuia un lac. Pe ea pluteau și se oglindeau lebede de ceară. Toate jucăriile erau drăgălașe, dar cea mai drăgălașă era o fetiță care stătea în ușa castelului; era făcută și ea din hârtie, însă avea haine frumoase și pe umeri o panglică subțire și albastră, chiar ca o broboadă. Pe broboadă, drept la mijloc, era o stea strălucitoare, cât fața ei de mare. Fetița stătea cu brațele ridicate, fiindcă era dansatoare și își ridicase și un picior, dar așa de sus încât soldatul de plumb nu vedea unde-i și credea că fata are ca și el numai un picior.”

Hans Christian Andersen – Soldățelul de plumb

 

a. (10 p.) Propune câte un cuvânt cu înțeles asemănător (sinonim) pentru următorii termeni subliniați din textul de mai sus:

a înșirat=

închipuia=

făcută=

fetița=

b. (10 p.) Formulează într-un enunț ideea fragmentului din chenar.

c. (15 p.) Soldățelul de plumb este cadoul mult îndrăgit al unui băiețel. Imaginează-ți că ești în preajma sărbătorilor de iarnă și te pregătești să faci un cadou părinților sau fratelui tău / surorii tale. Prezintă în 10-15 rânduri pregătirile surpriză pentru oferirea cadoului pentru părinții tăi (sora ta/ fratele tău). În realizarea compunerii vei îmbina narațiunea și dialogul. Propune un titlu creativ compunerii tale.

 

 1. (35 de puncte)

a. (15 p.) Un creion costă cât două gume. Cu 72 de lei s-au cumpărat 7 creioane și 4 gume. Cât costă un creion?

b. (15 p.) Rareș și Pavel trag cu arcul la țintă. Ei stabilesc următoarele reguli de joc:

 • fiecare copil trage 15 săgeți
 • pentru o aruncare corectă primești 8 puncte
 • pentru o aruncare greșită se scad 2 puncte din punctajul obținut

Ce punctaj va avea fiecare, dacă Rareș a nimerit ținta de 12 ori, iar Pavel de 14 ori.

c. (5 p.) Mama dorește să cumpere câte o pereche de schiuri pentru cei doi copii ai ei. Observă că banii îi ajung să cumpere o pereche de schiuri și îi mai rămân 284 de lei, iar pentru a cumpăra două perechi i-ar mai trebui 369 lei. Cât costă o pereche de schiuri? Câți bani are mama?

 

 1. (10 puncte) Soldățeii de plumb erau folosiți uneori de băiat pentru a pune în scenă legendele și faptele din trecut.

Menționează câteva informații despre personalități, legende și fapte din trecut:

a. numele unui popor din trecut

b. numele unui personaj dintr-o legendă

c. numele unei țări cu o întemeiere legendară

d. denumirea unei funcții deținute de un conducător din trecut

c. gradul de rudenie dintre doi oameni aflați pe același nivel într-un arbore genealogic

(10 puncte – 5 x 2 p.)

 

 1. (10 puncte) Un indicator plasat în România arată direcția către următoarele orașe:

 

A. (4 p.) Care dintre cele patru orașe indicate prin săgeți se află în Europa? Alege varianta corectă.

a. Tokio și New York

b. Paris și Tokio

c. Madrid și Paris

B. (6 p.) Precizează țările în care se află situate două orașe europene de pe indicatorul din imagine. (6 puncte – 2 x 3 p)

 

 

 

 

 

 1.  (10 puncte) Dumnezeu este Creatorul lumii în care trăim cu toții, chiar dacă suntem diferiți.

a. (3 p.) Numește o virtute (calitate) care ne ajută să trăim împreună în lumea creată de Dumnezeu.

b. (3 p.) Scrie o îndrumare pe care ai vrea să i-o dai unui prieten aflat într-o situație dificilă.

c. (4 p.) Povestește în maxim 5 rânduri o întâmplare fericită în care ai simțit ajutorul lui Dumnezeu.

 

 • Totalul este de 120 de puncte din care 10 puncte sunt din oficiu.
 • Toate subiectele sunt obligatorii.
 • Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute.

 

 

Subiecte Concursul Varlaam, ediția a V-a, varianta printabilă

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Înscrieri pentru Concursul Varlaam, Ediția a VII-a

Dragi părinți,

 

Dăm startul înscrierilor pentru Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii! Acesta se adresează tuturor elevilor din clasa a IV-a și părinților acestora, celor care își doresc să facă echipă și să petreacă ziua de sâmbătă împreună, dar altfel.

 

Concursul este alcătuit din două probe:

 • proba individuală (copil): un test scris cu noțiuni de comunicare și dezvoltare personală, matematică, limba română, limba engleză, istorie, geografie și religie, pentru nivelul clasei a IV-a, ce va fi rezolvat de elev;
 • proba practică (copil si parinte): întreaga echipă va realiza un obiect pe baza unui brief, cu ajutorul unor materiale date.

Înscrierea echipei în concurs se realizează prin completarea formularului: http://bit.ly/formular-inscriere-concurs.  

 

Scopul celor două probe este de a pune în valoare creativitatea colaborativă a familiei și inteligența cognitivă multidisciplinară, dobândită de copil. În același timp, se urmărește dezvoltarea celorlalte dimensiuni, ce stau la baza formării complete a competențelor pentru viață: inteligența emoțională și spirituală.

IQ – Inteligența Academică/Cognitivă prin testarea cunoștințele de comunicare și dezvoltare personală, matematică, limba română, limba engleză, istorie, geografie și religie, la nivelul clasei a IV-a;

EQ – Inteligența Emoțională prin cunoașterea de sine, recunoașterea și gestionarea emoțiilor într-o situație de concurs, capacitatea de a relaționa cu ceilalți membri ai echipei, dar și cu celelalte echipe;

SQ – Inteligența Spirituală prin cultivarea și bucuria împlinirii virtuților într-un context competitiv, orientarea și înțelegerea sensurilor ascunse, rezolvarea problemelor concrete utilizând și resurse spirituale.

 

Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii se bazează pe cooperarea părinte-copil și îi implică direct pe părinți în probele de concurs. Este o experință unică și memorabilă pentru că:

 • Părinții își amintesc despre cum e să mergi la un concurs școlar și îi înțeleg mai bine pe cei mici;
 • Copiii se antrenează, învață mai multe despre sine, despre gestionarea emoțiilor și sunt mai încrezători;
 • Copiii au parte de un mediu plăcut și relexant pentru a se familiariza cu astfel de situații, pregătindu-se pentru viitoarele concursuri școlare;
 • Concursul oferă contextul potrivit pentru a exersa cunoștintele și abilitățile dobândite, din perspectiva tuturor dimensiunilor solicitate pentru reușita în viață;
 • Este o ocazie foarte bună pentru a petrece timp de calitate în familie;
 • Bucuria cunoașterii se descoperă în familie – copilul învață pentru că îi place să învețe;
 • Se leagă noi prietenii și petrecem timp împreună.

 

Vă așteptăm la Concursul Varlaam – Bucuria cunoașterii, singurul concurs școlar pentru părinți și copii!

 

Mențiuni:

 • La concurs se pot înscrie doar părinții al căror copil este elev în clasa a IV-a, în anul școlar 2018 – 2019, indiferent de școala de proveniență.
 • Participarea la concurs este gratuită.
 • Concursul va avea loc sâmbătă, 6 aprilie, în intervalul 9:00 – 13:00.
 • Festivitatea de premiere se va desfășura duminică, 7 aprilie, de la ora 12:30.
 • Premiul este o excursie inedită, „Descoperă România” pentru primii 10 copii cu cele mai bune rezultate.

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Grădinița Varlaam – Târgul de mărțișoare

Copiii de la Grădinița Varlaam s-au pregătit cum se cuvine pentru luna martie, iar sălile de clasă s-au transformat temporar în ateliere pentru micii meșteri populari și artiști plastici. Fiecare copil a lucrat intens, cu entuziasm, emoție și mai ales cu multă iubire, pentru a realiza mărțișoare cât mai frumoase pentru cei dragi. Întreaga activitate s-a realizat sub îndrumarea doamnelor educatoare și cu ajutorul sprijinului oferit de părinți.

Cei mici și-au dezvoltat creativitatea și spiritul artistic confecționând mărțișoare din: bucăți de lemn, hârtie colorată, paste făinoase, scoici, flori uscate, dopuri de plută, șervețele, coji de nucă și materiale textile. Au decupat, lipit, au folosit tehnica șervețelului, qulling art și au pregătit mărțișoare tot mai diverse:

 • clasice, ce se pot prinde pe reverul hainei;
 • de tip magnet, ce se pot agăța pe frigider sau pe alte suprafețe metalice;
 • de tip mini-tablou, ce se pot expune pe o suprafață plană;
 • de tip felicitare.

Toate creațiile au fost expuse la Târgul de mărțișoare, organizat la Grădinița Varlaam, unde au participat membrii Comunității Varlaam: părinți, bunici, colaboratori și parteneri. Suma adunată a fost donată pentru Organizația Salvați Copiii.

 

Unul dintre cei mai cunoscuți vestitori ai primăverii, mărțișorul sugerează renaștere, puritate și dragoste. Tradiția Mărțișorului are o vechime considerabilă, originea sa fiind identificată în vremea traco-geților. Se spune că persoana care poartă un mărțișor este ferită de rele și îi va merge bine tot anul. Din anul 2017, practicile culturale asociate zilei de 1 Martie sunt incluse în Patrimoniul mondial UNESCO, în urma unui demers comun al României, Bulgariei, Macedoniei și Republicii Moldova.

 

martisoare gradi

martisoare

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Admitere Liceul Varlaam 2019

Au început înscrierile pentru admiterea în clasa a IX-a, la Liceul Varlaam, în anul școlar 2019 – 2020. Liceul Varlaam propune învățarea pe baza dezvoltării a trei dimensiuni, punând accent atât pe latura cognitivă, cât și pe cea emoțională și spirituală, oferă suportul tehnologic pentru o învățare eficientă și modernă și susține un parcurs educațional personalizat, prin programul de mentorat, prin aprofundarea materiilor în funcție de interesele elevului și prin opționale modulare axate pe dobândirea de competențe specifice domeniului de studiu ales.

 

Cei interesați pot accesa formularul de înscriere online aici. Termenul limită este 25 mai.

 

În anul școlar 2019 – 2020, Liceul Varlaam înființează două noi clase, cu un număr maxim de 15 elevi fiecare. Viitorii liceeni pot alege între profilul Filologie și Media (specializarea filologie) și cel de Științe și Antreprenoriat (specializarea științe ale naturii). Programul educațional pentru acest nivel de studiu propune:

Experiențe de învățare personalizate, prin definirea individualizată a obiectivelor educaționale, prin participarea la activități practice de tip internship și prin implicarea în proiecte ale comunității; se urmărește dezvoltarea atât a dimensiunii cognitive (IQ), cât și a celei emoționale (EQ) și spirituale (SQ), astfel încât elevii să-și descopere și să-și cultive măreția;

– Alegerea unui profesor mentor care coordonează parcursul de învățare personalizat și care urmărește, alături de licean, familie și profesori, desfășurarea tuturor activităților necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;

Infrastructura informatică pentru o învățare modernă și eficientă prin utilizarea Chromebook-urile de fiecare elev și profesor. Toate suporturile de lecție, temele și proiectele sunt gestionate cu ajutorul platformei Google Classroom;

– Construirea unei comunități de învățare pentru formarea copiilor într-un mediu în care se simt ocrotiți, înconjurați de atenție și afecțiune și în care sunt încurajați să descopere bucuria cunoașterii.

 

Etapele pentru înscrierea în clasa a IX-a la Liceul Varlaam sunt:

 1. Completarea formularului de înscriere online;
 2. Interviul de admitere, ce va avea loc în perioada 15 aprilie – 31 mai. Acesta este alcătuit din două părți:
 • o discuție între elev, familie și reprezentanții școlii;
 • o prezentare realizată de elev despre o pasiune, folosind un suport tehnologic.

Nota finală se calculează astfel: 50% media de la Evaluarea Națională și 50% punctajul obținut la interviu. Punctajul minim pentru promovarea interviului este de 70 de puncte.

 

Școala „Varlaam Mitropolitul” se află sub patronajul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei și a fost înființată în 2010. În prezent, peste 400 de copii învață în această instituție. Din anul 2018, Școala a completat programul educațional pentru nivelul preşcolar, primar şi gimnazial cu cel liceal.

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

La Grădi se creează ECO

În luna februarie, copiii de la Grădinița Varlaam se pregătesc intens pentru participarea la proiectul „Creează Eco, dăruiește din suflet”, ce va avea loc la Palas Mall.

Cei mici au învățat despre reciclare și colectarea selectivă și au lucrat la o serie de obiecte, produse din materiale reciclabile, pe care le vor expune în cadrul Târgului caritabil de produse ECO.

Dragostea și grija față de natură și față de resursele planetei au fost celebrate cu o maiestuoasă paradă de ținute „eco”. Dintre acestea au fost selectate, în funcție de materialele folosite, complexitatea ținutei și atitudinea copilului în timpul prezentării, câteva costume ce vor defila pe podium amenajat în cadrul proiectului extern, „Creează Eco, dăruiește din suflet”.

Preșcolari din grădinițele ieșene se întâlnesc în cadrul acestui eveniment pentru a-și arăta măiestria și priceperea în utilizarea materialelor reciclabile. În fiecare an, cei mici învață să aibă grijă de resursele planetei, conștientizează importanța lor și își arată iubirea față de natură, participând la diferite activități:

 • o prezentare de modă, în care copiii poartă cu entuziasm și responsabilitate articole vestimentare și accesorii confecționate din materiale reciclabile, realizate împreună cu educatorii și părinții;
 • un târg caritabil, cu obiecte ECO, produse prin reutilizarea creativă a diverselor materiale.

Participarea la acest proiect a devenit o tradiție, anul acesta fiind cea de-a cincea ediție la care cei mici vor contribui cu idei, bucurie și creativitate.

Copiii de la Grădinița Varlaam au reușit să atragă anul trecut cele mai multe fonduri  la Târgul caritabil de produse ECO. Le urăm mult succes și în acest an!

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

5 aplicații mobile pentru cei mici

Am pregătit o listă cu 5 aplicaţii mobile ce vă ajută pe voi, părinții, dar și pe cei mici, să îmbinați utilul cu plăcutul și să fiți mai eficienți! Așa cum deja știți, susținem utilizarea cu folos a tehnologiei, însă vă rugăm să nu pierdeți din vedere faptul că la vârsta preșcolară, între 3 și 5 ani, copiii nu trebuie să stea mai mult de 10-15 minute în fața ecranului. Pe măsură ce cresc, timpul poate crește, însă nu este recomandat ca cei mici să petreacă mai mult de 1-2 ore pe zi în acest mod.

Aplicaţiile educaţionale simplifică şi îmbunătăţesc procesul de învăţare, deoarece aduc în fața copiilor mai multe forme de prezentare a informaţiei, precum text, imagine, sunet, video, simulări 2D și 3D. Iată lista de aplicații pe care vă sugerăm să le încercați alături de copii:

 

1. Bucurii Pentru copii – Iarna

Aplicația conține 8 cântece pentru copii, compuse şi interpretate de Dana Nălbaru. Fiecare compoziție muzicală are un videoclip dedicat, cu animații și desene corespunzătoare versurilor, foarte atractive pentru cei mici. Copiii își pot alege singuri melodia pe care doresc să o asculte.

Lista cântecelor pentru copii din aplicația Bucurii pentru copii – Iarna:

 • Alandala – cântec pentru copii disponibil gratis în aplicație, durată 1:27;
 • Lasă-mă afară – cântec pentru copii disponibil gratis în aplicație, durată 1:38;
 • Și ninge;
 • Noroc cu mami;
 • Zăpadă albă;
 • Ne place;
 • Alb;
 • Iarna ești fericit.

Celelalte cântece din aplicație pot fi deblocate pentru suma de 17,99 lei. Vă recomandăm să nu le permiteți copiilor accesul la dispozitivul mobil mai mult de 15 minute.

Dimensiunea fișierului: 82M

 

 

2. Povești – Bucurii Pentru Copii

Atunci când nu aveți timp să le citiți celor mici o poveste, aplicația Povești – Bucurii Pentru Copii vă vine în ajutor! Aceasta conține 8 povești minunate, interpretate de Dana Nălbaru. Copiii își pot alege singuri, printr-o simplă rotație pe ecranul tactil, povestea pe care doresc să o asculte.

Lista poveștilor din aplicația Povești – Bucurii Pentru Copii:

 • Ușurel – poveste pentru copii disponibilă gratis în aplicație;
 • De ce apar stelele noaptea;
 • Azura;
 • Raza de soare;
 • Povestea sâmburelui;
 • Cel mai dulce măr;
 • Ultimul pitic;
 • Leon și ciocolata.

Dimensiunea fișierului: 84M

 

 

3. Povesti pentru Copii

Aplicația Povești pentru Copii realizată de Kidsofia adună o colecție de 25 de povesti, adaptate pentru copii. Acestea sunt împărțite în 5 colecții:

A. Colecție Poveștiri cu Animale conține fabule scrise de Esop și Jean de La Fontaine, precum și o frumoasă poveste din folclorul chinezesc.

 • Corbul și vulpea
 • Greierele și furnica
 • Iepurele și țestoasa
 • Muzicanții din Bremen
 • Regele Maimuță

B. Seria Povești de Frații Grimm este formată din 5 istorisiri rescrise pentru a se potrivi copiilor din zilele noastre.

 • Hansel și Gretel
 • Croitorașul cel Viteaz
 • Frumoasa Adormită
 • Cenușăreasa
 • Hans și Zmeul

C. În a treia colecție se regăsesc 5 aventuri pline de mistere, emoții și descoperiri fascinante ale faimosului Sinbad Marinarul.

 • Sinbad și Balena Uriașă
 • Sinbad și Pasărea Roc
 • Sinbad și Insula Maimuțelor
 • Sinbad și Bătrânul Mării
 • Sinbad și Uriașul

D. A patra colecție îi invită în fața copiilor pe Păcală și Tândală, ce poartă cu ei povești pline de năzbâtii și păcăleli cu haz, toate având pe fundal vocea lui Mihai-Gruia Sandu.

 • Tândală și frații lui
 • Păcală argat la popă
 • Păcală și Tândală
 • Rămășaguri cu boierul
 • Tâlharii din cimitir

F. Cea de-a cincea colecție cuprinde aventurile lui Mowgli. Poveștile din Junglă îi vor ține pe cei mici în suspans și sunt pline de învățăminte.

 • Intrarea în haitic
 • Hoții din frunziș
 • Comoara din peșteri
 • Vânătorul cu o mie de țepi
 • Floarea roșie

 

De asemenea, aplicația le oferă copiilor 2 activități suplimentare:

 • cărți de colorat digitale, cu secvențe din poveștile citite;
 • puzzle-uri digitale, cu imagini din poveștile ce au fost parcurse de copii.

Fiecare colecție are 2 povești ce pot fi vizualizate gratuit. Întreaga colecție poate fi descărcată pentru suma de 21,99 lei. Aplicația este disponibilă în limba română, engleză și germană.

Dimensiunea fișierului: 44M

 

 

4. Somn lin – Bucurii Pentru Copii

Aplicația conține 8 cântece, numai bune pentru a potoli agitația copiilor și pentru a vă ajuta să-i adormiți pe cei mici. Melodiile sunt compuse şi interpretate de Dana Nălbaru. În acest moment, aplicația nu permite repetarea melodiile automat, astfel încât e necesar să aveți grijă de continuitatea fundalului sonor, îmbietor către somn.

Lista cântecelor din aplicația Somn lin – Bucurii Pentru Copii:

 • Mami cântă nani
 • Nani bun
 • Când tu adormi
 • Adormi
 • Să dormi ușor
 • Nani, nani
 • Lasă-ți fruntea moale
 • Moș Ene

Dimensiunea fișierului: 38M

 

 

5. PitiClic Si-la-be

PitiClic SI-LA-BE este o aplicatie excelentă pentru a-l familiariza pe copilul de vârstă preșcolară cu noțiuni de limba română și comunicare. Astfel, copilul se obișnuiește cu sunetele si despărțirea în silabe a cuvintelor, în vederea învățării ulterioare a cititului și a scrisului.

Personajul PitiClic piratul le propune celor mici să mute bănuți de aur dintr-un cufăr în altul, în funcție de numărul de silabe al cuvântului indicat de busolă.

Dimensiunea fișierului: 23M

 

 

Timp fain, alături de copiii voștri!

Să ne spuneți dacă ați încercat aplicațiile și ce părere aveți. Dacă mai știți și alte aplicații bune, dați-ne de veste!

 

 

Noutăți

Înapoi la toate articolele

Ziua Porților Deschise

În primul rând, e important să știți că Ziua Porților Deschise este un eveniment organizat de membrii Clubului Părinților și de elevii școlii. În al doilea rând, vrem să vă spunem de ce ar fi bine să treceți pe la noi pe data de 17 noiembrie. Ne adresăm părinților, ce ne pot vizita împreună cu copiii, dar și viitorilor liceeni, ce pot veni împreună cu gașca de prieteni sau alături de părinți să ne cunoască.

 

Dragi părinți,

Vă invităm la noi la școală să ne cunoașteți într-un mod autentic! Nu ne-am pregătit speech-uri și nici prezentări formale pentru că vrem ca Ziua Porților Deschise să fie un eveniment bazat pe intracțiunea directă dintre părinții/ elevii școlii și persoanele interesate de programul nostru educațional. Vă propunem să luați parte la un tur ghidat, personalizat cu experiențele părinților, elevilor, dar și cu informațiile pe care doriți să le aflați din interior! Veți vizita clădirea în care ne desfășurăm activitatea și veți ști direct de la sursă cum ar fi dacă copilul dumneavoastră ar învăța la școala noastră.

 

Viitori liceeni,

Dacă eşti în clasa a VIII-a şi cauţi liceul mult visat, te invităm să vii cu prietenii şi să vezi cum e la Liceul Varlaam. Vei vizita sălile de curs, laboratoarele, sala multimedia şi vei înţelege cum lucrăm la clasă: utilizăm Chromebook-uri, ne alegem mentori, precum şi nivelul de studiu la fiecare materie pentru un parcurs personalizat de învăţare.

 

Program:
10:00 – 15:00 Program de vizitare
12:00 – 13:00 Scurtă prezentare a liceului + Sesiune de întrebări

 

Toți vizitatorii noștri sunt înscriși automat la o tombolă, pe baza datelor de înregistrare furnizate la intrarea în școală. Premiul este o trotinetă Cygnus și va fi acordat prin tragere la sorți, utilizând site-ul: www.random.org. Puteți consulta regulamentul campaniei accesând link-ul: http://bit.do/regulament-tombola.

 

Pentru detalii ne puteți contacta la numărul de telefon: 0721.982.573.

Contact

Scrie-ne un mesaj